(StudentTorget.no):

Tallene kommer fra en fersk undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av studentavisa Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).
 
I følge Jørg Mørland, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), er alkohol det rusmiddelet som påvirker flest hjerneceller. Det skal faktisk ikke mer til enn ett glass vin før læringsevnen svekkes. 
 
– Den intellektuelle kapasiteten reduseres og sannsynligheten for feilslutninger øker. Dessuten tar det jo litt tid før alkoholen forsvinner igjen, og har du alkohol innabords på lesesalen er du en mindre effektiv student enn ellers, sier Mørland til Universitas.
 
Han presiserer også at ikke bare er dagen derpå at læringsevnen er svekket. Et høyt alkoholkonsum over en lengre periode kan nemlig gi langvarig svikt i innlæringsevnen.
 

LES OGSÅ: Slik påvirker alkohol studietiden din

 

Mest utsatt før fylte 25 år

En studie fra The Scripps Research Institute i California, viser også at alkohol kan hindre fremveksten av nye hjerneceller og gi kognitive skader.
 
Den kognitive delen av hjernen vår, Hippocampus, er det området vi forbinder med innlæring og hukommelse. Fordi dette området ikke er ferdigutviklet før vi er rundt 25 år gamle, er yngre mennesker mer utsatt for innlæringsvansker enn eldre, hvis de jevnlig drikker store mengder alkohol.
 
 

Store kjønnsforskjeller

Rusmiddelforsker

Jørg Mørland er en av landets fremste rusmiddelforsker og toksikolog, og har lenge studert påvirkningen alkohol har på helsen.

FOTO: Folkehelseinstituttet

Dobbelt så mange mannlige enn kvinnelige studenter mener rusvanene deres går utover studiene. Professor Jørgen Bramness ved Senter for rus- og avhengighetsforskning forteller at den store kjønnsforskjellene også bekreftes i andre undersøkelser. 
 
Han trekker fram at flesteparten av de rapporterte problemene sannsynligvis skyldes alkohol fremfor tyngre rusmidler, noe han begrunner med en svært liberal drikkekultur blant studenter.
 
Bramness mener også at det trolig finnes mørketall på området, siden vi ikke alltid er like gode på å vurdere negative konsekvenser av eget rusbruk. På generelt grunnlag har særlig menn vist seg å underrapportere i større grad enn kvinner. Dette ville i så fall bety at forskjellen mellom mannlige og kvinnelige studenter er enda større.
 

SE VIDEO: Hva skjer i kroppen når man drikker?

 

Må tas på alvor

NSO-leder Therese Eia Lerøen synes tallene er trist lesning, og mener at dette er et problem som må tas tak i fra dag én.
 
– Vi mener det er viktig at institusjonene, studentsamskipnadene og kommuner i samarbeid med studentene tar tak i dette. Dersom det er et problem, slik som disse tallene kan vise, er det noe som må tas tak i fra dag én og jobbe for å forhindre, sier hun.
 
Lerøen mener det må jobbes forebyggende med rusproblemer for å skape et trygt lærings- og studentmiljø.
 
– Det er et felles ansvar som må tas på alvor. De studentene som sliter må ha et tilgjengelig og åpent tilbud om støtte, sier hun til Universitas.