(StudentTorget.no):

Går man et par tiår tilbake var røyking populært blant både kong Salomo og Jørgen hattemaker. I takt med økt bevissthet rundt skadevirkningene av tobakk de siste årene, har imidlertid antallet røykere blan i vesten falt jevnlig, og røyking er ikke lenger like vanlig blant hvermansen her til lands. 

I forbindelse med markeringen av Verdens tobakksfrie dag 31. mai, presenterer Folkehelseinstituttet tall som viser at seks av 100 blant de med universitets- og høgskoleutdanning røyker, mens de tilsvarende tallene for folk med bare grunnskoleutdanning røper at nesten hver tredje av de med kort utdanning røyker.

Selv om andelen røykere har falt i alle utdanningsgrupper, har gruppen med med kort utdanning har fortsatt mye å «ta igjen», skriver Folkehelseinstituttet. Går man litt tilbake i tid, tilsier trenden at røykerne blir sjeldnere og sjeldnere i alle grupper.  For ti år siden røykte drøyt 37 prosent av grunnskoleutdannede, 24 prosent av videregåendeutdannede og 11 prosent av dem med høyere utdanning. I 2016 var prosentandelene henholdsvis 29, 17 og 6.

Innad i de ulike utdanningsgruppene er kjønnene likt representert blant røykerne. Andelen røykere er også ganske lik landet over. Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere (3 prosent), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere (38 prosent).

Det var de med lengst utdannelse som i sin tid først startet å røyke, men det er også gruppen som i størst grad har stumpet røyken de senere årene.Studentrabatt hos Døgnvill Burger


10 % studentrabatt på våre kvalitetsburgere og egne priser på drikke.
Se studentmeny for å se priser.

Les mer om våre restauranter:
Trondheim I Stavanger I Vulkan (Oslo) I Tjuvholmen (Oslo) I Bjørvika (Oslo)


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: