(StudentTorget.no):

Hvis du er blant dem som stadig utsetter eksamenslesningen eller innleveringen til siste liten, er du ikke alene. Tall fra norske og internasjonale forskere viser at halvparten av alle studenter utsetter gjøremål for ofte, melder Universitetet i Tromsø (UiT).

Professor Frode Svartdal ved UiT har samarbeidet med ledende forskere på feltet i Canada, Tyskland, Nederland og Sverige. Sammen har de sett nærmere på sammenhengen mellom utsettelsesadferd og psykiske problemer blant studenter. Bakgrunnen for forskningsarbeidet er at hver femte student sliter med alvorlige psykiske problemer, og at bare 40 prosent fullfører bachelorgraden på normert tid.

Les også: Slutt å prokrastinere

– Det å utsette viktige ting, i faglig sammenheng, fører ofte til at oppgavene hoper seg opp. Grunnen til at studenter utsetter, henger tett sammen med at det de gjør kan oppfattes som kjedelig, vanskelig, truende eller endeløst, sier Svartdal.

Utsettelsesadferd har ifølge forskningen ingenting med evner eller intelligens å gjøre, men snarere henger sammen med dårlige studievaner og impulsivitet.


Kan kobles til depresjon

Det at man utsetter viktige arbeidsoppgaver, blir utsatt for tidspress og må ty til skippertak øker risikoen for å oppleve psykiske plager. Videre kan dette gi studenter ringvirkninger som negativ, kritisk og dømmende selvoppfatning. 

Les også: Slik bevarer du konsentrasjonen i eksamenslesinga

– Litteraturen rapporterer om en moderat sammenheng, noe vi også har sett i våre data. Det mest interessante er kanskje at prokrastinering kan være en mekanisme folk tyr til i møte med vanskelige utfordringer, og at dette kan kobles til at man trekker seg tilbake, blir mindre sosial, våger mindre og så videre, sier Svartdal.

Svartdal påpeker at opphopning av arbeidsoppgaver som følge av at man utsetter ting som virker truende eller kjedelig i mange tilfeller fører til at studenter dropper ut av utdanningen. Den beste løsningen er ifølge Svartdal å etablere gode studievaner på et tidlig tidspunkt.

– Det viktigste er at man etablerer gode arbeidsvaner med en plan for semesteret. Ved å dyrke det sosiale samværet i studiesituasjonen, er det også større sjanse for at man blir motivert nok til å følge planen man har lagt opp til, sier professor Svartdal.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge