(StudentTorget.no):

De iblant oss som har noen år på baken i høyere utdanning har sikkert fått med seg at mange læresteder har studentprester tilgjengelig for studentene. Men mange er kanskje mer usikre på hva en studentprest driver med, og hva man kan snakke med han eller henne om.

For å finne ut mer om studentprestetjenesten innebærer har vi slått av en prat med Halvor Berg Hovind, som er studentprest ved HiOA og har egne kontorer på campus i Pilestredet. Hovind er en vaskekte Oslo-gutt fra Groruddalen, og er opptatt av å understreke at studentpresten er tilgjengelig for alle.

 

– Samtaletilbudet jeg har er for alle uavhengig av tro og livssyn. Det er viktig for meg å være til stede for studentene, og det er viktig for meg at studentene selv velger hva de ønsker å snakke om. Man trenger ikke være kristen, og jeg har ingen misjonerende agenda, sier Hovind.

 

Studiestarten blir tøff for mange

Hovind forteller at det er stor bredde og variasjon i hva studentene ønsker å snakke med ham om. Prestasjonspress, ensomhet og sorg er eksempler på ting som går igjen, og studentpresten merker også at studiestarten blir tøff for mange nyankomne studenter.


 

– Det er tre hovedårsaker til dette, sånn som jeg ser det: Å flytte hjemmefra, forlate familie og venner, og det å begynne på en helt ny aktivitet i livet. Når disse tre tingene kommer samtidig, kan det forståelig nok bli mye å hanskes med samtidig for mange unge, forklarer Hovind.

 

Les også: Mange studenter opplever mobbing

 

Når det forekommer dødsfall blant studenter blir studentpresten involvert for å tilby samtale og støtte de etterlatte medstudentene på campus, og Hovind forteller at fokuset hans i slike situasjoner er å ta vare på de etterlatte studentene.

 

– I sånne situasjoner kan jeg tilby samtale eller sorggruppe, dersom det er behov for det. Vi vurderer i slike tilfeller om det skal være en minnesamling for studenten, og så er jeg med i begravelsen for å være tilstede for studentene som møter opp i begravelsen, sier Hovind.

 

Marginaliserte studenter

Hovind forteller at selv om studenter er opptatt av mange av de samme tingene, merker studentprestene at flere studenter er bekymret for uroen i verden, og at noen minoritetsstudenter føler seg marginaliserte i samfunnet.


 

– Vi ser at muslimske studenter sliter i møte med fordommer, som for eksempel kommer til uttrykk i forhold til hijab. Det faktum at terrorhandlinger legitimeres i islams navn gjør det selvfølgelig utfordrende for mange å stå som representant for denne religionen, påpeker Hovind.

 

Les også: Slik takler du ensomhet i studietiden

 

Hovind er glad for å jobbe ved en institusjon med så mye mangfold som HiOA, og ser positivt på at høgskolen er et samfunn i miniatyr der studenter kan bli kjent med hverandre på tvers av religiøse og kulturelle forskjeller. Som studentprest anser også Hovind seg selv som en del av dette mangfoldet.

 

– Jeg tenker at studentpresten er viktig som en del av mangfoldet – som representant for religiøst liv. Tro og livssyn er noe studentene kommer i kontakt med ute i samfunnet når de skal jobbe som lærere, sykepleiere, bibliotekarer, journalister og ingeniører.

Hvis det kommer opp diskusjoner om hijab og burka eller andre religiøse lover og regler, er studentpresten en ressurs å bruke i håndteringen av situasjonen. Den kompetansen tenker jeg det er viktig at så store institusjoner som HiOA har tilgjengelig, sier Hovind.


 

– En ungdomskilde!

Selv om Hovind har sin arbeidshverdag i korridorene på HiOA er han formelt ansatt i Den Norske Kirke. Hovind forteller at man som studentprest hele tiden er avhengig av å skape og bygge tillit til studentene, da mange av historiske årsaker kan føle på en skepsis til kirken og kristendom. Samtidig beskriver han møtet med studentene som den beste delen av jobben.

 

– Det å omgås yngre folk er en liten ungdomskilde! Det vil jeg si er veldig fint. Jeg setter også veldig pris på gudstjenester og å ha preken hvor jeg kan snakke om ting som jeg er opptatt av.

 

Les også: Slik unngår du de vanligste tabbene nye studenter gjør

 

Hovind poengterer at det å jobbe ved en utdanningsinstitusjon har sine fordeler, også for en studentprest.

 

– Jeg føler at jeg har en fleksibilitet innen institusjonen, og at det er lett tilgang på ressurser. Det er veldig fint å jobbe på en utdanningsinstitusjon, fordi det gir meg en del faglige drypp hele veien. For meg passer det veldig fint å jobbe ved en læreinstitusjon, og jeg lærer også mye av å ha samtaler med studentene, avslutter Hovind.


 

Trenger du noen å snakke med? Halvor sitter i P46 og har kontortid fra kl. 10-15 mandag til fredag. Du kan også like studentpresten på Facebook her!