(StudentTorget.no):

I dag ble Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 lagt frem. Den viser at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager. I 2010 var det 1 av 6, og i 2014 1 av 5, som rapporterte tilsvarende utfordringer. Tallene viser en stor økning og er i tillegg mer markant hos kvinner. Norsk studentorganisasjon (NSO) er veldig bekymret for utviklingen.

 

– At så mange studenter har psykiske plager er veldig alvorlig, ikke minst når vi ser at situasjonen er så mye verre nå enn den var i 2010 og 2014. Vi kan ikke stå rolig å se på den negative utviklingen, nå må noe skje, uttaler Håkon Randgaard Mikalsen, leder av NSO.

 

Ansvaret for studentenes velferds- og helsetilbud er delt mellom stat, vertskommune, institusjon og studentsamskipnad. Undersøkelsen viser at mange ikke søker hjelp. NSO er opptatt av at alle studenter har tilgang til, og vet hvor de kan få hjelp.

 

LES OGSÅ: Student med psykiske plager? Her kan du henvende deg

 

– Dette er et helsespørsmål, men det er også et utdanningsspørsmål. Studenter ofte en litt oversett gruppe mellom elever og folk i jobb. Dette er et arbeid som krever at flere snakker sammen for at studentene skal få en bedre hverdag og et skikkelig helsetilbud, uttaler Mikalsen.


 

NSO skriver i en pressemelding at de er usikre på om alle studentsamskipnadene har de ressursene de trenger, om alle vertskommunene har det nødvendige tilbudet og om institusjonene er gode nok på å skape trygge læringsmiljø som fremmer god helse. De mener regjeringen må legge frem en egen studenthelsemelding som ser på det helhetlige helsetilbudet studentene har og hvordan en kan sikre at alle får den hjelpen de trenger.

 

– Vi trenger et godt helsetilbud, og vi må også sørge for at alt det gode forebyggende arbeidet som skjer lokalt har de ressursene de trenger. Studentene skal ha en trygg og god hverdag på alle institusjoner, dessverre viser denne undersøkelsen at det ikke er tilfellet, avslutter Mikalsen.

 

LES OGSÅ: Psykologens tips for studietidens psykiske utfordringer

LES OGSÅ: – Det kan være sunt å gi litt f…

 

Om SHoT-undersøkelsen:

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene i Norge. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018. 50 055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 05.09.18. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2014.

 

Klikk her for å se over 3000 studentrabatter, dealer og medlemsfordeler