(StudentTorget.no):

I løpet av de siste årene har det vært en markant økning i andelen studenter som oppgir at de sliter psykisk. Faktisk har hver fjerde student i Norge alvorlige psykiske symptomplager, ifølge SHoT-undersøkelsen 2018, som ble lagt frem i september.

 

– Vi kan ikke stå rolig å se på den negative utviklingen, nå må noe skje, uttalte Håkon Randgaard Mikalsen, leder av Norsk studentorganisasjon.

 

Studentlederens ønske ble hørt, og nå har regjeringen økt satsingen på studenters psykiske helse.

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) forklarer at studenter som sliter psykisk, eller har rusproblemer, i utgangspunktet skal få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten. Men de ønsker å bidra til at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg.

 

– Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra. Nå er fordelingen klar, og 19 samskipnader og institusjoner deler på totalt 18,4 millioner kroner, sier Nybø.

 

LES OGSÅ: Nær én av tre studenter er ensomme

 

Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen og vurderer søknadene. Studentsamskipnader, og universiteter, høyskoler eller studentorganisasjoner som samarbeider med samskipnadene, kan søke på midlene som skal brukes på helsefremmende og forebyggende tiltak, ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.


 

– Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen, noe som også kommer studentene til gode. Fra 2020 blir det for eksempel et krav at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse. Regjeringen har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen, sier helseminister Bent Høie (H).

 

LES OGSÅ: Student med psykiske plager? Her kan du henvende deg


Her er oversikten over de som får penger:

ANSGAR HØGSKOLE AS Prosjekt FORTELL 450.000
NORD STUDENTSAMSKIPNAD Styrking av studenters psykiske helse - videreføre prosjektet "Første semester og studentverter" 1.600.000
NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD Tettere på - for studenten 1.690.000
STUDENTPARLAMENTET UIT - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET AnsvarsFull, Rusforebyggende arbeid - for studenten 1.100.000
SIT STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM Utvikling av det psykososiale tilbudet til studenter i Gjøvik 818.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER Styrking av studentenes psykiske helse og forebygging av skadelig rusmiddelbruk 600.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET Prosjekt rus og levevaner 1.000.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I MOLDE En god start - Det utfordrende første semester 300.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS Rusforebyggende og helsefremmende arbeid SiO Helse 2.700.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS Studentenes helse-og trivselsundersøkelse 2018 – 2022 2.615.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER Mental matpakke - om kjærlighet og sånn 100.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER Framføringsgruppe 42.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE Helsefremmende campusmiljø 1.000.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I VOLDA Fremje studentars psykiske helse og førebygging av rusmiddelbruk 350.000
STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Tiltak for å styrke studentenes psykiske helse og rusforebyggende arbeid 1.100.000
STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET UiB mentor 600.000
UNIVERSITETET I AGDER Studentenes byfestival 105.000
UNIVERSITETET I BERGEN UiB mentor 800.000
UNIVERSITETET I STAVANGER Studentenes psykiske helse: Hus-prosjektet ved Universitetet i Stavanger 250.000