(StudentTorget.no):

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) la fredag frem Folkehelsemeldingen, hvor det blant annet fremheves konkrete utfordringer som er knyttet til det å være student.

 

– Vi er veldig glad for at regjeringen endelig har prioritert inn studentenes psykiske helse i Folkehelsemeldingen. Vi ser mange gode tiltak for å styrke forebyggingen og satsingen på studentenes psykiske helse, sier Håkon Randgaard Mikalssen leder av Norsk studentorganisasjon.

 

I Folkehelsemeldingen ansvarliggjør regjeringen kommunenes ansvar for å ha tilgjengelige fastleger, også til studentene. I tillegg oppfordrer de vertskommunene til å gå igjennom tilbudene deres når det gjelder forebyggende tiltak for å bedre den psykiske helsen til studentene.

 

LES OGSÅ: 18 millioner til bedre psykisk helse hos studenter

 

Andre forslag som omhandler studenter:

  • Fremdeles stimulere studentsamskipnader og høyere utdanningsinstitusjoner til å tilby tiltak for å bedre den psykiske helsen til studentene.
  • Gjøre informasjon om psykisk helsetilbud lettere tilgjengelig og styrke kompetansen om psykiske helseproblemer på utdanningsinstitusjonene.
  • Vurdere å innføre en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger.
  • Vurdere å etablere ungdomspanel
  • Vurdere hvordan det forebyggende arbeidet mot ensomhet kan innrettes slik at det kan komme studentene til gode.

 

LES OGSÅ: Skremmende utvikling i studenters psykiske helse


NSO-lederen mener disse forslagene er en veldig god begynnelse for å styrke studentenes psykiske helse.

 

– Vi er spesielt glade for at regjeringen tydeliggjør ansvaret kommunene har, og forventer at regjeringen også gir kommunene midler slik at de kan følge opp forventningene, sier han.


 

Den årlige helse- og trivselsundersøkelsen for studenter (ShoT) forteller oss noe hvordan tilstanden til studentene er, men ikke hvordan tilstanden kan bedres. Flere av funnene i årets ShoT-undersøkelse er derimot referert til i Folkehelsemeldingen, noe som er steg i riktig retning for å faktisk gjøre noe med den uholdbare situasjonen.

 

– Folkehelsemeldingen er et godt startskudd, men den viser også behovet for en egen studenthelsemelding. Når regjeringen nå skal vurdere forebyggende tiltak mot ensomhet og psykiske helseplager, trenger vi en mer omfattende kartlegging av og forskning på studentenes helse. Dette tiltaket er en egen studenthelsemelding, avslutter Mikalsen.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge