(StudentTorget.no):

 

Du har kanskje opplevd det – følelsen av en slags innvendig tomhet etter å ha oppnådd noe stort? Du har jobbet hardt, lenge og målrettet for å oppnå noe, men likevel føler du ikke på den tilfredsstillelsen du burde følt. I motsetning til hva du forestilte deg, har du ikke ankommet en problemfri og tilfredsstillende hverdag. Hvorfor føles det slik? Vel, du er bare én av mange som opplever «the arrival fallacy» – som fenomenet ofte kalles på engelsk.

 

StudentTorget har vært i kontakt med professor i psykologi, og visedekan på psykologisk fakultet ved universitet i Bergen, Per-Einar Binder. Med Binders hjelp skal vi se nærmere på hvorfor mennesker opplever arrival fallacy-fenomenet. Men, kanskje enda viktigere, skal vi også se på hvordan vi kan tillate oss å nyte den noe «uperfekte» hverdagen – til tross for at vi stadig ikke har «ankommet» dit vi skal hva gjelder utdanning, jobb, kjærlighet, rikdom, idrettsprestasjoner og alt annet!

 

Hvorfor opplever vi «arrival fallacy»?

 Lykkefølelsen av å ha nådd et mål er ofte ikke så langvarig, og iblant uteblir den også.


 

Hvorfor? Følelsen kan ha sammenheng med ulike årsaker – noen ganger en kombinasjon av flere. Et viktig poeng å starte med er at mennesker har en tendens til å sette seg målsettinger som ikke er i overenstemmelse med våre kjerneverdier, kanskje uten at vi er så bevisste på det selv.

 

 For noen blir det et problem at målene de setter seg ikke egentlig springer ut av kjerneverdiene deres – målene blir gjerne påvirket av ytre forventninger fra familie og venner. Dersom du begynner på et studium primært av ytre motivasjon – for eksempel at det er et prestisjestudium, så vil gleden ved å ha kommet inn ofte bli kortvarig, sier Binder.

 

 Det blir annerledes dersom studiet du har kommet inn på henger sammen med kjerneverdiene dine og din indre motivasjon. Slike kjerneverdier kan for eksempel være kreativitet og trangen til å utforske, eller å ville gjøre en positiv forskjell i andre menneskers liv, forteller Binder.

 

Arrival fallacy-effekten henger dermed sammen med om målene man oppnår drives helt eller delvis av ytre motivasjon, eller om de faktisk er basert på våre egne kjerneverdier. I tillegg kan det bety mye hvordan mål og verdier skiller seg fra hverandre i hvordan vi tenker.


 

 Noe av arrival fallacy-effekten kan henge sammen med forskjellen på mål og verdier. Mål oppleves som «stoppunkter». Verdier er noe som fortsetter å lede oss, også etter at vi har nådd målene. Derfor bør vi være mer opptatt av å følge egne verdier enn å nå målsettinger.

 

 

 

LES OGSÅ: Fra arkitekt i New York, til filmskaper i London

 

Sett deg mål i tråd med dine verdier

At måloppnåelse kan gi lite tilfredsstillende utfall, betyr ikke at det er en dårlig idé å sette seg mål å strebe etter. Snarer tvert imot, men det er lurt om målene dine står i tråd med egne kjerneverdier. Når man har nådd et mål, kan man sette seg et nytt mål, som bygger videre på de samme kjerneverdiene. Det å sette seg mål i forbindelse med sin karrierevei kan være en aktuell problemstilling.

 

 Det finnes studieretninger for de fleste kjerneverdier. Et viktig grep for å unngå arrival fallacy er: Hva er virkelig viktig i livet ditt, hva gir deg dypest glede og mening?

 

Brenner man for eksempel for natur og miljø, kan man for eksempel først sette seg som mål å komme inn på et relevant studieprogram som har med miljøvern å gjøre. Deretter fortsetter reisen ved sette seg mål om å gjennomføre studiet på en god måte, for å igjen kunne jobbe mot et mål om å komme seg ut i relevant miljøvern-arbeid. Deretter kan man sette seg ulike mål, som går ut på å gjøre gode ting for miljøet.I et slikt scenario tillater man seg å jobbe i tråd med egne kjerneverdier hele veien, og det blir lettere å kjenne en tilfredsstillelse i tilværelsen. Samtidig kan det være lurt å sette seg mindre delmål på veien til sine mer omfattende mål.

 

 I selve arbeidet/studiene er det viktig å sette seg realistiske delmål og små holdepunkter underveis. Slik gir en seg selv mulighet til hyppige mestringsopplevelser. Dersom masteroppgaven skal være ferdig om et halvt år, så er det viktig å også ha et delmål for hva en skal ha ferdig denne uken. Slik får man en langt bedre fredagsfølelse, sier Binder.

 

Ved å konsekvent jobbe mot mål i overenstemmelse med siden kjerneverdier, samtidig som man setter seg delmål som gir mestringsfølelse i hverdagen, er man på god vei mot flere tilfredsstillende følelser av måloppnåelse. Målene man etter hvert oppnår, blir også del av en større reise, og oppleves trolig ikke i like stor grad som individuelle endestasjoner – som gjerne gir kortvarige tilfredsstillelser.

 

 

 

LES OGSÅ: Slik finner du motivasjon i studiehverdagen

 

Tillat deg å leve i nåtiden

StudentTorget har vært i kontakt med Hallgeir Sjåstad, psykolog og forsker ved SNF og Norges Handelshøyskole, som supplerer Binder med noen kommentarer.


 

– Når man forskningsmessig følger opp folk over tid, ser man at den effekten enkelthendelser har på lykken og livskvaliteten vår, i de aller fleste tilfeller er kortvarig. Etter tre måneder, har de fleste enkelthendelser ikke lenger noen merkbar effekt på hvordan vi har det, sier Sjåstad.

 

Vi har altså en tendens til å overdrive hvor stor effekt en positiv enkelthendelse – slik som å oppnå et mål – har å si for livskvaliteten vår i det lange løp. Derimot kan det ha mye for seg å verdsette veien til målet.

 

– Det å kjenne at man beveger seg i riktig retning, mot personlige mål som faktisk betyr noe, det kan absolutt gjøre at vi trives bedre og føler oss lykkeligere. For de fleste består livet av mange stoppepunkter og delmål underveis, ikke ett stort mål hvor alle puslespillbitene plutselig faller på plass, forteller Sjåstad.

 

– Jeg tror derfor at alle de små og mellomstore hendelsene i hverdagen, vanene og den generelle livsstilen som er «typisk deg», har mye større betydning enn den ene eksamenskarakteren eller den ene drømmejobben som kanskje vil åpne seg (eller glippe) langt der fremme i horisonten, legger Sjåstad til.


 

Binder forstår godt at det ikke alltid er lett å leve i «nuet» når man drømmer om alt det gode som skal komme en vakker dag. Han oppfordrer likevel til å prøve å «koble seg på» de små og hyggelige tingene i hverdagen.

 

– Tanker kan fly så mange steder, ofte til fremtiden; til alt som skal skje og alt en vil få til. Det å aktivt koble seg på sanseopplevelsene sine er en veldig fin måte å bli mer til stede «her og nå», forteller han.

 

– Dette kan for eksempel være å kjenne bena mot underlaget, vinden mot ansiktet når en går, eller det kan innebære å være oppmerksom på hvordan et eple virkelig smaker, sier Binder.

 

 

 

LES OGSÅ: Slik bedrer du konsentrasjonsevnen og takler stress

 

Del reisen din med noen

Både Binder og Sjåstad er tydelige på at man ikke bør undervurdere betydningen av å ha gode sosiale relasjoner. Det kan dermed være fornuftig å ha god sosial omgang, selv om man også trenger å arbeide lange kvelder alene, for å jobbe seg nærmere målene sine.

 

– Den viktigste lykkefaktoren for mennesker, er gode relasjoner. Gode relasjoner er noe som vi trenger å koble oss på her og nå, i hverdagen, sier Binder.


 

– Ja, for mange er gode relasjoner kanskje den viktigste kilden både til lykke og mening i livet. Samtidig kan vår sosiale forankring gjøre oss mer robuste i møte med stress, nederlag, og psykiske plager, forteller Sjåstad.

 

Men, å bruke tid på det sosiale betyr ikke at man må nedprioritere sine målsettinger, eller at man kommer til å prestere dårligere.

 

– Sosiale relasjoner trenger ikke stå i motsetning til å sette seg ambisiøse mål. Ofte når vi målene best når vi samarbeider med andre. I tillegg er gleden med å oppnå et mål ofte størst når den blir delt med noen, sier Binder.

 

 

 

LES OGSÅ: Frivilligheten vil ha flere studenter

 

En gyllen mulighet

Mange opplever følelsen av arrival fallacy i større eller mindre grad. Kanskje er effekten, for mange mennesker, mest fremtredende i sammenheng med å nå materielle mål. Heldigvis kan vi lære av skuffelser, og på den måten byr arrival fallacy-effekten på en gyllen mulighet: En mulighet for hver enkelt til å finne ut hva som virkelig betyr noe for en selv. Slik kan vi kanskje sikte oss inn mot et mer meningsfullt og tilfredsstillende liv!

 

– Oppsummert: Sett deg gjerne høye mål, men sjekk at disse henger sammen med kjerneverdiene dine, at du samarbeid med andre, og at du er i kontakt med hverdagen på veien mot målene dine, sier Binder.

 

 

 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet