(StudentTorget.no):

 

Fagbegrepet flink pike-syndrom (FPS) er blitt mye omtalt av media, både i Norge og i utlandet. Flink pike-syndrom er ikke en klinisk diagnose, men har blitt mye forsket på.

 

– Det må presiseres at flink pike-syndrom er ikke synonymt med perfeksjonisme, ettersom en kan strebe for å være flink på mange områder uten å være perfeksjonist, forteller førsteamanuensis i psykologi Nora Wiium.

 

– Det motsatte er også sant, at man kan være perfeksjonist uten å lide av flink pike-syndrom, og da snakker man om den sunde formen for perfeksjonisme, fortsetter hun.

 

Sunn og usunn perfeksjonisme

Mennesker med en sunn perfeksjonisme har realistiske standarder og setter realistiske mål, og aksepterer om standardene ikke kan oppnås.

 

– Har man en usunn, eller maladaptiv perfeksjonisme, som betegner negative reaksjoner, atferd og holdninger, har som regel personen alltid et behov for kontroll. De setter urealistiske standarder, og overreagerer når standardene ikke blir nådd, forteller Wiium.

 

Det er nettopp denne formen for perfeksjonisme som ligner på flink pike-syndromet. Personer som kjenner på denne følelsen ønsker å bli sett på som perfekte, en som jobber hardt og aldri klager.


 

Personer som går under betegnelsen av flink pike-syndrom har en ekstremt pliktoppfyllende atferd, som gjør at personen føler seg tvunget til å takke ja til alt de blir bedt om.

 

– Personen kan føle seg presset til å glede andre, fordi de er altfor opptatt av å skape et positivt bilde av seg selv. I tillegg vil de fremstå som kompetente og dyktige, ettersom de er involvert i alt og er forpliktet til å stå opp for alle andre, forteller Wiium.

 

LES OGSÅ: Slik håndterer du konflikter

 

Kan ramme begge kjønn

Flink pike-syndromet er et begrep som oftes brukes om jenter og kvinner, men det er ikke utelukket at det kan forekomme hos gutter og menn.

 

Mennesker som lide av FPS opplever, i følge førsteamanuensis i psykologi Nora Wiium, disse punktene følelsesmessig.

 

  • Personer som opplever FPS mangler ofte evne til å motta kritikk, uten å ta den veldig personlig. Kritikk kan faktisk oppleves som truende.
  • De er redd for å bli mislikt hvis de ikke samarbeider. Dessuten klarer ikke personene å håndtere nederlag på en fornuftig måte.
  • Det er lett for personene å oppleve lav selvtillit, skam og skyld når ting ikke går som planlagt, og de har en frykt for konfrontasjon og avvisning.

 

Ikke glem deg selv

Har en person levd med flink pike-syndromet over lengre tid, vil ikke FPS forsvinne over natten. I ekstreme tilfeller vil man trenge profesjonell hjelp for å komme ut av den onde sirkelen, og få et nytt tankesett.

 

– Det er ingenting galt i å være en flink pike, men ikke når det går på personens bekostning. Da kan det være en utvei å lære seg selv å gå fra det å være en «flink» jente, til det å være en «sterk» jente. Da man kan være høflig, omsorgsfull og respektfull, uten å la seg bli utnyttet, forteller Wiium.


 

Førsteamanuensisen i psykologi påpeker viktigheten av å lære seg å si nei, og at det er på sin rette plass å sette seg selv foran andre om det er nødvendig.

 

– Det er viktig å forstå at det blir vanskelig å hjelpe andre hvis personens helse og velvære står på spill, forteller hun.

 

– Personen kan også øve på å snakke opp seg selv, stå opp for verdiene sine, leve for seg selv og ikke vær redd for å bli kritisert. Folk flest beundrer slike egenskaper mer enn å være en person som fremstår å ha en løsning til alt og alle, forteller Wiium.

 

LES OGSÅ: Identitetskrise? Slik finner du deg selv

 

Slik oppsto fagbegrepet

Hvordan flink pike-syndromet oppstår er det gitt flere forklaringer på, og hvorfor fagbegrepet har fått navnet det har, kan være på grunn av hvordan kvinner omtales som mer omsorgsfulle.

 

– For jenter og kvinner forklares det at deres biologisk disposisjon får dem til å ofte søke en løsning som er mer inkluderende for andres behov, forteller Wiium.

 

– I en relasjon omtales kvinner stadig mer som omsorgsfulle, mens menn vil søke rettferdighet. Det betyr ikke at jenter og kvinner ikke søker etter rettferdighet, men de beskrives å gjøre det på en måte som bevarer relasjonen, fortsetter hun.


 

Jenter og kvinner er også soialisert i mange samfunn for å være mer høflige, hyggelige, uselviske, og så videre.

 

– Det betyr at det er lite rom for å uttrykke deres følelser, da de heller må ofre for eller glede andre. Alle disse er betegnende beskrivelser av FPS. Selv om denne sosialiseringen gjenspeiler en typisk forventning i mange samfunn, finnes det også i mange hjem, hvor jenter oppdras til å vise respekt og omsorg, samt sette andres behov foran sitt, forteller Wiium.

 

Mennesker som har blitt skuffet eller misbrukt, kan bruke FPS som en metode for å styre livet.

 

– Da prøver de å overvinne den vonde følelsen ved å presse seg selv for å lykkes, forteller Wiium.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet