(StudentTorget.no):

 

ØNSKER FOKUS: Studieprest Valborg Orset Stene mener det er viktig å sette fokus på at det er normalt å være ensom.

Overgangen til et nytt studiested med nye mennesker og inntrykk kan oppleves som tøft for mange, og leder iblant til ensomhet. - Det er viktig å sette fokus på at dette er helt normalt, mener studentpresten ved Høgskolen i Oslo.
 
- Det er viktig å sette fokus på at det er normalt å være ensom, og at mange sliter med å finne sin plass i hverdagen.
 
Dette sier studentprest Valborg Orset Stene. StudentTorget sitter på kontoret hennes på Høgskolen i Oslo. Hit kommer skolens studenter for å lette tankene, og Stene har allerede begynt å merke tilflyttingsstrømmen.
 
- Ofte er det litt ut i semesteret at trafikken tar seg opp, men jeg har allerede hatt besøk av en del studenter som trenger en samtalepartner. Noen kommer hit fordi de har vanskeligheter med å finne venner eller problemer med å tilpasse seg ved lærestedet på ulike måter forklarer Stene og utdyper seg mer inngående.
 
- Det mange ofte opplever er en type av emosjonell ensomhet som går på at man ikke føler at man passer helt inn, eller ikke har noen å dele sine tanker med.
 
 

Les mer: Psykologens råd mot ensomhet

 
 

Mange nye inntrykk

 
Det er mye man må tenke på når man flytter til en ny by, og ikke alle oppfatter det å flytte hjemmefra som like enkelt. Iblant kan avstanden til tidligere følgesvenner og familie føles lang og forsterke følelsen av at man er alene. I andre stunder hvor man ikke er det, kan andre studenters tilsynelatende tilfredshet med hverdagen gjøre ensomheten ekstra vanskelig å takle.
 
- Det er jo ingen som går direkte ut og profilerer seg selv som ensom. I stedet er fokuset ofte på at studietiden er en flott tid med masse sosial omgang, fest og morro. Det å ikke takle overgangen er liksom litt tabu, - det kan bidra til å gjøre ensomheten enda verre, mener studentpresten.
 
Studiestart byr på en rekke tiltak som er tilrettelagt for at nykomlingene ved studiestedene skal finne seg til rette. Fadderordninger, kollokviegrupper og studentfestivaler virker ofte som sosiale lim på felleskapet, men det kan også bli vel mange inntrykk som skal fordøyes på en gang.
 
- Det å starte ved et nytt lærested betyr at man må sette seg inn i mange nye ting, og føle på det å være uavhengig. For mange er dette en positiv opplevelse, man utvider sin egen horisont og perspektiv, og lærer nye studiemetoder og mennesker å kjenne. Men folk tar til seg nye inntrykk ulikt, forklarer Stene.
Hun besøker årlig nye klasser ved skolen for å informere om tjenesten, men også for å vise at døren står åpen for alle.
 
- En typisk student som kommer hit er en som har kommet litt ut i studieløpet sitt og har behov for å løfte blikket litt, og trenger noen til å prate om ting som er vanskelig. 
 
- Det kan skje den beste, forklarer Stene.
 
 
 

Helt normalt

 
For noen kan kanskje det å oppsøke en studentprest gi negative konnotasjoner i form av den religiøse tilknytningen stillingen har. Men den blide teologen kan garantere at de oppmøtte ikke vil få presset på seg kristen dogmatikk.
 
- Jeg spør aldri hvilken religiøs bakgrunn de studentene som kommer til meg har. Jeg bringer heller ikke inn spesifikke bibelske eller kristne emner med mindre studenten selv tar til orde for det. Jeg ser på meg selv mer som en samtalepartner enn en rådgiver og setter med det stor respekt til den andre.
Skulle allikevel de oppmøtte ha problemer med prestetittelen, så samarbeider studentpresten med flere veiledningstjenester på Høgskolen.
 
- Vi samarbeider med flere ulike tjenester her på skolen som studieveiledning, rådgivningstjenesten og psykologiavdelingen. Det gjør at vi har anledning til å veilede studentene i de retningene som passer for den enkelte, forklarer hun, før hun avslutter.
 
- Det viktigste er at studentene får den hjelpen de trenger, og at de ikke skammer seg over sin egen tilstand, den er mer normalt enn hva man tror.