En ny, norsk undersøkelse viser at det er sammenheng mellom hvor høy utdanning du har og hvilket fysisk aktivitetsnivå du befinner deg på.

Totalt 3464 personer deltok i undersøkelsen, hvor hensikten var å kartlegge hvor stor andel av Norges voksne befolkning som tilfredsstilte anbefalingene for fysisk aktivitet. Dette ble målt ved akselerometer. I tillegg så forskerne på hvorvidt det fantes en korrelasjon mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet.

Resultatet viser at i gruppen med 4 år høyere utdanning, var tilfredsstillelsesnivået 25 prosent. For den delen av respondantene med kun grunnskoleutdanning, tilfredsstilte kun 16 prosent anbefalingene. Det skriver side2.no.

Faktorer som spilte inn på tvers av utdanningsgruppene var følelsen av kontroll og identitet. Støtte blant familie, opplevd forventing om å mestre å være fysisk aktiv, samt tilbud om fysisk aktivitet i eget nærmiljø var derimot kun faktorer hos de med høyere utdanning.

Totalt sett var en relativt lav andel av deltakerne som tilfredsstilte de gjeldende anbefalingene for fysisk aktivitet, men jo høyere utdanning, jo større tilfredsstillelsesnivå.

Kilde: Side2.no og magasinet "Idrettsmedisin"