Kun de med svært alvorlige lidelser kan bli skjermet i fremtiden, hvis regjeringsforslaget tas til følge.

 Dette er saken:

✔I et notat NRK fikk tilgang til, viste det seg at Regjeringen planlegger å spare 90 millioner kroner i året på å kutte stønaden til unge uføre med 35 000 kroner i året.

✔Per i dag får unge uføre omlag 10 000 kroner utbetalt i måneden.

✔Jens Stoltenberg gikk etter avsløringen ut og ompresiserte vedtaket. I dag skriver imidlertid NRK at sterke krefter i regjeringspartiene vil nekte folk under 30 år retten til uførepensjon

Kilde: NRK
 

Søndag fortalte NRK om regjeringens planer om å kutte i stønaden til unge uføre. Og på tross av at Statsminister Jens Stoltenberg var tidlig ute med å avvise disse planene, spekuleres det nå i hvorvidt forslaget fremdeles er i spill.

Forslaget kan medføre at folk under 30 år må overbevise saksbehandlere om sykdommen sin i flere år.

– Det betyr at de som burde hatt uførepensjon, men får arbeidsavklaringspenger, kommer mye dårligere ut. De får det tøffere økonomisk, sier assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Jarl Ovesen til NRK.


Støttes fra høyre

Ifølge flere kilder NRK har snakket med er forslaget fremdeles til vurdering. Er dette tilfellet vil altså bare de med svært alvorlige lidelser bli skjermet i fremtiden. Dagens alternativ for de unge er arbeidsavklaringspenger, noe som vil gi et kraftig kutt i inntekten for de berørte.

– Dette er alvorlig for dem som rammes av det, understreker Jarl Ovesen, som oppfordrer myndighetene til å gjøre mer for de uføre som nå står i kø for jobb.

– Det bør være mye mer tilrettelegging og mer kompetanse i Nav for å følge dem opp slik at de kommer i arbeid. For de vil inn i arbeidslivet, men møter en stengt dør, sier Ovesen.

Fra høyre og mer spesifikt Fremskrittspartiet (FrP) får imidlertid forslaget full støtte.

– Jeg synes det er en god, fremtidsrettet politikk som FrP er enig i. Man skal følge arbeidslinjen, gjøre det mulig for flest mulig å delta i arbeidslivet fremfor å bli satt på en varig, passiv ytelse, sier Robert Eriksson til NRK.

Kilde: NRK