– Når du er nyutdannet og ikke har mye å vise til på CV-en, er det viktig at du kan selge deg inn. Få frem det du har gjort ved siden av studiene, som for eksempel verv og frivillig arbeid.

– Vis at du har kapasitet til mer enn å studere, sier Mette Manus, karriererådgiver i Manus Motivation Group.

Hun poengterer at det viktig at du tenker nøye gjennom hvorfor bedriften bør ansette deg.

– Tenk gjennom hvorfor de skal velge akkurat deg. Hvorfor er du unik? Få frem at du er motivert, og at du er villig til å lære. Det er ingen som kan alt. Det du ikke kan, kan du lære. Det er lov å si at du har lyst på jobben, sier Manus.

 

Tenke over hva du kan bidra med

Noe av det vanskeligste med å søke jobb som nyutdannet, er at du ikke helt vet hva du kan søke på. Hva kan du egentlig? Hvilket nivå ligger du på?

Mette Manus sier at du må kunne forsvare at du søker på jobben.

– Søk etter jobber som er relevante. Du må kunne forsvare at du søker. Hva kan du bidra med? Vær klar over dine sterke og svake sider. Også de svake sidene kan snus til noe positivt, ved at du viser at du er reflektert og lærevillig, sier Manus.

Hun minner også om at du ikke bare må tenke på utdanningen som faglig kompetanse.

– Husk også at utdanning først og fremst er en døråpner til videre utdanning. Utdanningen viser at du er i stand til å lære. Du behøver ikke nødvendigvis å fylle alle kriteriene i utlysningen, men få frem at du er lærevillig.


 

Ikke kom krypende til intervjuet

Som nyutdannet er det viktig å være ydmyk, men det er lett å bli i overkant forsiktig. Derfor må du sørge for å være bedre forberedt enn alle andre, og at ingen kan tvile på motivasjonen din.

– Sett deg godt inn i bedriften, og vær godt forberedt. Dette gjelder både når du skal ringe før du søker, før du skriver søknaden, og før du skal til jobbintervju.

Manus poengterer at tenke positivt og møte den potensielle arbeidsgiveren med masse positiv energi.

– Når du søker en jobb er det vinn-vinn for begge parter. Det er ikke bare du som er på jakt etter en jobb, bedriften er også avhengig av å finne en som passer til jobben. Det er lov å være nervøs på intervju, det er til og med lov å si at du er det.

– Det er viktig at du jobber mentalt med deg selv, slik at du er positiv når du kommer på intervjuet. Men ikke vær brautende, sier Manus, og fortsetter:

– Mange kommer krypende til jobbintervju, og er fornøyd med at de i del hele tatt får komme på intervju. Tenk positivt, møt opp med masse energi, og fokuser på det du er god på og det du har fått til tidligere.

– Tenk på situasjoner der du har lyktes. Hvorfor lyktes du? Hva gjorde du i akkurat den sammenhengen?

Til syvende og sist kan det imidlertid stå og falle på motivasjonen.

– Vær lydhør og ydmyk, med prøv å utstråle styrke. Se ordentlig ut, og vær blid. Og vis dem at du er motivert. Det er kjempeviktig. Står de mellom to like kvalifiserte, velger de den som er mest motivert.

 

Mette Manus' tips:
  • Lag en karriereplan der du formulerer hva som er viktig for deg i jobben.

  • Sjekk ut muligheten for internship eller traineeprogram. Her får du prøve deg på mange forskjellige arbeidsoppgaver og du får god oppfølgning. Du trenger ikke å ha utdannelse innenfor jus, økonomi eller være utdannet ingeniør for å være aktuell til slike program.

  • Vær villig til å flytte på deg.

  • Tenk over om du vil jobbe i en stor eller liten bedrift. I en stor bedrift vil du ofte ha mer spissede arbeidsoppgaver og flere utviklingsmuligheter, mens du vil få flere ulike arbeidsoppgaver og kanskje større ansvar i en mindre bedrift.

  • Finn ut hva du ønsker å bruke av det du har tatt til deg av kunnskap under utdannelsen. Er det noen spesielle ting du virkelig ønsker å jobbe med?

  • Husk at jobben din skal være en vinn vinn-situasjon både for arbeidsgiveren og deg.

  • Har du en utdannelse? Ikke nøy deg med å stå i kassa på Rimi.