Om en jente vokser opp til å bli brannmann, kjemiker, artist eller lærer kan ha sine røtter i hormoner hun ble utsatt for som foster.

I følge en studie av 125 personer, er kvinner som blir utsatt for høye nivåer av mannlige hormoner som foster mer tilbøyelige enn andre kvinner til å interessere seg for jobber som normalt foretrekkes av menn.

 

Påvirker preferansene

Et team av psykologer ved Pennsylvania State University så på yrkesinteressene til unge menn og kvinner med Congenital Adrenal Hyperplasi (CAH), en genetisk tilstand der kroppen produserer høye nivåer av det mannlige hormonet Androgen.

Selv om jentefostere blir utsatt for dette hormonet under svangerskapet, hindrer det ikke kjønnsutviklingen.

Deres yrkesinteresser viser imidlertid en tendens til å matche de som oftest finnes hos menn. De viser seg å være mindre interessert i jobber som sosionom eller lærer i forhold til andre kvinner.

Forsker og psykolog Sheri Berenbaum ved Penn State University, og hennes kolleger, spurte hver av deltakerne (alder 9 til 26) om å rangere 64 arbeidsplasser basert på deres interesser.

Det viste seg å være klare forskjeller i hvordan både kvinner og menn, med eller uten CAH, rangerte visse type jobber.

 

Deretter grupperte de yrkene etter typiske omsorgsyrker med mellommenneskelig kontakt, og yrker som var mindre personlige og mer praktiske yrker.

Menn og kvinner med CAH, uttrykte større interesse for de mer praktiske fagene, mens kvinner uten CAH foretrakk å jobbe med mennesker. Tidligere studier har også vist at dette påvirker atferd i barndommen, som for eksempel på preferanser av leketøy og fritidsinteresser.

 

Yrker foretrukket av menn og kvinner med CAH:

 • Bilmekaniker
 • Snekker
 • Elektriker
 • Jagerflypilot
 • Biolog
 • Kjemiker
 • Astronom
 • Bonde
 • Mekanisk ingeniør

 

Yrker foretrukket av kvinner uten CAH:

 • Klesdesigner
 • Lærer
 • Interiørdesigner
 • Danser
 • Fotograf
 • Sosialarbeider
 • Rektor
 • Omsorgsarbeider
 • Musiker
 • Eiendomsmegler