Ingeniør har dyttet økonom ned fra toppen av listen over norske studenters drømmejobb. Dette kommer frem i ManpowerGroups nye Work Life-undersøkelse.

– Det sterke fokuset som har vært på ingeniørmangel, kan ha bidratt til at flere har fått øynene opp for yrket. Nå håper vi at stadig flere velger realfag og ingeniørutdannelse, de er i alle fall sikret jobb i overskuelig framtid, sier Geir Dølvik, konserndirektør i Experis.

 

Høyt på listen finner vi også yrker som personalsjef, økonom, administrerende direktør, eventyrer og lærer.

– De fleste yrkene på drømmejobblista er ganske tradisjonelle yrker som det i dag er stor etterspørsel etter, og som det derfor er lurt å satse på.

– Det er også primært yrker som krever utdanning, og som viser at folk tenker fornuftig på hva som er drømmejobben, sier Dølvik.


De vanligste oppgitte grunnene til hva som definerer drømmejobben, er at den er spennende og gir muligheter for personlig utvikling.

– Denne undersøkelsen bekrefter at jobber som gir utvikling og individuelle muligheter, henger høyt. Dette er utfordringer arbeidsgivere må møte for å tiltrekke seg de beste talentene.

– Mange av de unge som er på full fart inn i arbeidslivet og lederstillinger, vil ha andre krav til jobben enn generasjonene før, sier Dølvik.