I forrige uke ble det for første gang arrangert ”Jentecamp” på Handelshøyskolen BI i Oslo.

40 kvinnelige BI-studenter deltok på arrangementet, som blant annet besto av bedriftsbesøk hos The Boston Consulting Group (BCG), DNBs Markets-avdeling og Ernst & Young. Her fikk jentene et innblikk i hvordan det er å jobbe i konsulent -, finans- og rådgivings- og revisjonsbransjen.

I følge Alexandra Mull, siviløkonomistudent og leder for arrangementet, hensikten med jentecampen å få flere jenter til å søke seg til yrker som tidligere har vært veldig mannsdominerte.

 

Ønsker seg flere kvinnelige konsulenter

Prosjektleder i BCG, Vivian Vennerød, tror mange jenter synes det er litt skummelt å søke jobb hos de store konsulentselskapene.

– Jeg tror det er mange jenter som kanskje har lyst, men som ikke tør. Det er veldig dumt, for vi trenger flere jenter, i konsulentbransjen generelt og kanskje spesielt i det man kaller ”top tier management consulting”, fortalte hun BI-studentene.

Vennerød er av den oppfatning at en del jenter velger stillinger de tror er hakket mindre krevende, fordi det kan virke mindre skummelt. Gjør man det, vil man imidlertid ikke få like mye igjen i form av læring, lønn og karrieremuligheter, påpeker BCG-prosjektlederen.

 

Hun oppfordrer derfor jenter til å tørre å søke på konsulentstillinger selv om det kan virke utfordrende. Velger man å jobbe i konsulentbransjen vil man dessuten få muligheten til både å lære og til å utvikle seg mye, mener Vennerød.

– Den store fordelen med konsulentbransjen versus kanskje alle andre bransjer, er at man hjelper deg veldig mye med å finne ut hvordan du trenger å utvikle deg og sørge for at du gjør det, sa Vennerød til studentene.

Ketil Gjerstad, partner i BCG, mener det er særlig tre faktorer som gjør det viktig å øke andelen kvinnelige konsulenter.

Den første er at konsulentbransjen er en bransje i vekst. For å sikre rekrutteringen av nok talenter trengs det derfor tilfang av alle talenter, også de kvinnelige.

At kvinner ofte ser og løser problemstillinger på en litt annen måte enn menn, er også en viktig årsak til at Gjerstad mener det er nødvendig å få flere kvinner inn i bransjen.

– Det er viktig for oss å kunne jobbe på ulike måter, med ulike perspektiver.

En jevnere fordeling av menn og kvinner vil i tillegg ha mye å si for trivselen, atmosfæren og dynamikken i konsulentselskapene.

– Det er ingen hemmelighet at vi av og til jobber litt mer enn åtte timer om dagen, og det blir veldig kjedelig hvis det bare går menn i dresser rundt omkring i korridorene, sa BCG-partneren til BI-jentene.

Ifølge Gjerstad jobbes det mye med å utvikle ordninger som gjør det lettere å kombinere en konsulentjobb med familieliv.

– Dette er et av områdene vi har jobbet aller mest med fordi en av utfordringene for oss historisk sett har vært å få folk til både å bli, men ikke minst til å fortsette å videreutvikle seg etter at de har fått familie og barn.


 

Ikke spesielt vanskelig å være kvinne i finansbransjen

Kjersti Haugland er makroøkonom i DNB Markets, bankens megleravdeling. Hun hadde selv flere fordommer om finansmiljøet før hun begynte å jobbe i bransjen.

– Jeg trodde jeg ville komme inn i et rom fullt av gutter med sleik, som var uvennlig innstilte, som kom til å spise meg levende og som kom til å kjefte på meg hver gang jeg tok feil i prognosene mine. I det hele tatt at jeg ikke kom til å passe inn, fortalte Haugland til BI-jentene.

Fordommene gikk ellers på at det kom til å være slitsomt å være kvinne i finansbransjen.

At det kom til å være høy ”Wall Street-faktor”, med en tydelig macho-sjargong der de mannlige ansatte ville komme med nedsettende kommentarer, at jobben kom til å gå mye utover privatlivet, og at man ville komme inn i et miljø med overfladiske og griske folk med spisse albuer.

Disse relativt vanlige fordommene mot finansbransjen ønsker Haugland å avkrefte.

– Det er ikke spesielt slitsomt å være kvinne. Du får lik respekt for likt arbeid. Jeg har aldri opplevd de støtende kommentarene som jeg var redd for å bli møtt med. Jeg har aldri blitt møtt med kommentarer som jeg har opplevd som nedsettende og som har fått meg til å føle meg liten.

– Jeg har opplevd det som en mulighet heller enn som et hinder, sier hun. 

Haugland mener derfor kvinner ikke bør vegre seg for å søke karriere innenfor finansbransjen, og understreker at bransjen også har et genuint ønske om å rekruttere flere kvinner.

 

Selv om arbeidsdagen ofte er preget av høyt tempo og intensitet, trenger du, ifølge Haugland, ikke å gi avkall på livet ditt dersom du vil satse på en meglerkarriere.

– Det er mulighet for å være fleksibel. Det er ikke sånn at det er umulig å kombinere det med familie.

Andelen kvinner i DNB Markets er i dag litt over 25 prosent. Til sammenligning er kvinneandelen i DNB for øvrig cirka 50 prosent.

Glenn Menkin, rekrutteringsansvarlig i DNB, forteller at bedriften har satt i gang flere tiltak for å øke rekrutteringen av kvinner. De passer blant annet alltid på å ha med kvinnelige traineer ut på karrieredager, og er bevisste på hvilket språk og bilder som brukes for å fremme selskapet.

 Vi hadde for noen få år siden 32 prosent kvinnelige søkere til traineeprogrammet vårt. Det har vi nå økt til 44 prosent på grunn av målrettet arbeid.

Hvorfor er det viktig å få opp kvinneandelen i finansbransjen?

– Jeg tror det er bra for et arbeidsliv at det er en nokså lik kjønnsfordeling. Kvinner forstår kanskje kvinnebehov bedre enn det menn forstår kvinnebehov, og omvendt.

En jevn fordeling er også viktig for utviklingen av produkter og tjenester. Har du mangfold av kvinner og menn vil det bedre innovasjonen, mener Menkin og legger til:

 Det er viktig for å forstå kundene våre, som tross alt skal være hele befolkningen.