Ønsker du deg en sikker og stabil jobb, uten å måtte tilbringe mange år på skolebenken?

Flere av disse yrkene krever faktisk ikke utdanning i det hele tatt, men er yrker der det er et stort behov for arbeidskraft, og lett å få jobb etter du har fullført utdannelsen din.

Sjekk dem ut her!

 

Tolk

Behersker du flere språk enn norsk flytende? Da kan du jobbe som tolk. For å bli autorisert tolk, må du ta en autorisasjonsprøve.

Består du denne, kan du søke til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bli bevilget autorisasjon som tolk.

Det finnes også flere utdanninger innenfor tolking og tegnespråk, også årsstudium.

 

Barnehageassistent

Dette yrket krever ingen formell utdanning, men du må levere politiattest. Du kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, dette krever to år på skole og to år i praksis.

Har du mer enn fem års erfaring, kan du ta et deltidsstudium ved en fagskole, i oppvekstfag for barnehageansatte.

 

SFO-assistent/SFO-medarbeider

Dette yrket krever ingen formell utdanning, men du må levere politiattest.

Du kan også her ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.


 

Lagermedarbeider

Lagermedarbeidere jobber på lager, med å håndtere varer og logistikk.

Som lagermedarbeider kreves det ingen formell utdanning, men det kreves ofte truckførererfaring T1.

Stillingen passer for deg som er i god fysisk form, og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.

 

Budtjenester

Mange budtjenester som selger mat og lignende har blitt svært populære de siste årene. Her finnes det mange forskjellige jobber for deg som har lite eller ingen utdanning.

Servicemedarbeidere jobber med å håndtere bestillinger og henvendelser fra kunder. Lagermedarbeidere jobber med å plukke frem og håndtere varer på lagrene.

Sjåfører kjører budbiler hjem til kundene som bruker tjenestene. For å være sjåfør må du ha førerkort klasse B, eller førerkort for lett lastebil (klasse C1 og C1E), avhengig av budbilene som brukes.

 

Kundeservicemedarbeider

Som kundeservicemedarbeider tar du imot henvendelser fra kunder, driver med kundeoppfølging, og mottar og registrerer bestillinger og oppdrag fra kunder.

Stillingen krever ingen formell utdanning, men det er en fordel med erfaring fra kundebehandling per telefon og e-post, erfaring med å bruke elektroniske arbeidsverktøy i arbeidshverdagen, og du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.


 

Pleiemedarbeider

Pleiemedarbeidere jobber med eldre, og andre mennesker som trenger hjelp til daglige gjøremål og stell, på sykehjem, i omsorgsboliger og i hjemmesykepleien.

Arbeidsoppgaver kan være å hjelpe til med daglig stell, dusjing, toalettbesøk, matlaging og det sosiale.

Du trenger ingen formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider, men du vil få opplæring og har muligheten til å delta på både interne og eksterne kurs.

Yrket anbefales for deg som er god til å kommunisere, tålmodig, glad i å jobbe med mennesker, og ikke er redd for å ta i et tak.

 

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien er den delen av kommunehelsetjenesten som driver med pleie og omsorgstjenester for personer som bor utenfor helseinstitusjonene (Store medisinske leksikon).

Også her jobber det flere ufaglærte pleiere, som kalles hjemmehjelper, og behovet er stort for arbeidskraft.

Det kreves ofte at du har førerkort klasse B, for å kunne kjøre rundt til brukerene. Ofte får du tilgang til hjemmesykepleiens egne biler, og det er ikke nødvendig å ha bil selv.


 

Personlig assistent

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) hjelper mennesker i ulike aldre, og med ulike behov, med hverdagslige gjøremål.

Ofte jobber du for en person som du følger gjennom dagen, og hjelper til der det er behov. Dette kan være med påkledning, toalettbesøk, dusjing, matlagning, sosiale aktiviteter, kjøring, og så videre.

Det kreves ofte førerkort klasse B, men ingen annen formell erfaring for å være personlig assistent.

Det er en fordel å være glad i mennesker, kommunisere godt, og å være i godt fysisk form, da jobben kan inkludere en del tunge løft.

 

Støttekontakt

Støttekontakter hjelper andre mennesker å få en aktiv og meningsfull fritid, for eksempel mennesker med psykiske lidelser, sosiale problemer, rusmiddelproblemer, nedsatt funksjonsevne, og lignende (helsenorge.no).

Støttekontaktene ansettes av kommunen, og stillingen passer for deg som liker å jobbe med mennesker og har en positivt innstilling.

 

Snekker

Snekkere jobber med å bygge og vedlikeholde møbler, vegger og lignende i hus.

Som snekker kan du spesialisere deg innenfor ulike områder, som båtsnekker, møbelsnekker, kunsthåndtverker, industrisnekker, og så videre.

For å bli snekker kreves det to år med yrkesfaglig utdanning, og to år i lære i en bedrift.


 

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter jobber med veiledning og oppfølging av innsatte i norske fengsler.

For å bli fengselsbetjent kreves det to år med utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Utdanningen er lønnet, og du må tjenestegjøre i et fengsel i minst ett år når du er under utdanning.

For å bli tatt opp til utdanningen, må du ha generell studiekompetanse, være over 20 år, ha førerkort, plettfri vandel og god psykisk/fysisk helse. Du må også bestå ulike fysiske tester.

 

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent ordner alt det praktiske før gravferden, etter at noen har gått bort.

Skal du bli gravferdskonsulent, er det viktig at du liker å jobbe med mennesker, kan kommunisere godt, og vise medfølelse med og respekt for mennesker i sorg.

Det er ingen formelle krav til utdanning for å jobbe i et begravelsesbyrå, men noen selskaper tilbyr kurs for de ansatte.

 

Logistikkoperatør

En logistikkoperatør er leder for logistikk og/eller transport.

For å bli logistikkoperatør må du ta to år fagutdanning innen logistikkfag, og være to år som lærling i en bedrift.


 

Elektriker

En elektriker monterer og reparerer elektriske artikler og systemer i boliger og bygninger. Yrket passer for deg som er interessert i tekniske innretninger.

For å bli elektriker må du ta to år med elektrofag på videregående skole, og være lærling i en bedrift i to og ett halvt år.

 

Lokomotiv- eller T-banefører

En lokomotiv- eller t-banefører har som oppgave å kjøre tog, trikker eller T-baner.

Utdanning kan tas ved Norsk fagskole for lokomotivførere, varer i ett år, og utgjør 60 studiepoeng. I løpet av studieåret har du både teori og praksis.

 

Heismontør

En heismontør monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Det kreves to år med yrkesfaglig utdanning på videregående skole, og to og ett halvt år som lærling i bedrift, for å bli heismontør.

 

Finmekaniker

Finmekanikere jobber med reparasjoner av små produkter, som kameraer, klokker og lignende.

Dette yrket passer for deg som er tålmodig, nøye, og liker å jobbe med små mekanismer og deler.

 

Yrkessjåfør

Yrkessjåfører kjører busser og store vogntog, og frakter varer over store avstander. Yrket passer for deg som liker å kjøre bil, og å tilbringe dagene alene på veien.

For å bli yrkessjåfør kreves det sertifikat på store vogntog, altså førerkort klasse CE, og yrkessjåførkompetanse (YSK).

Du kan studere yrkesfag som yrkesjåfør, dette består av to år på skole og to år i praksis.


 

Bussjåfør

Bussjåfører er også ytrkessjåfører, og har som jobb å frakte passasjerer trygt fra A til B, på fastsatte tider.

Du trenger førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK), for å bli bussjåfør.

LES OGSÅ: Yrkene vi arver av foreldrene våre

 

Yrkesfag gir sikker jobb etter studiene

Yrkesfag er en sikker vei å gå for deg som ønsker jobb rett etter videregående.

Ofte består utdanningen av to til tre år på videregående skole, og ett til tre år i lære i en bedrift. Det finnes mange ulike retninger innenfor yrkesfagene, og jobbene disse fører til er svært varierte.

Utdanningen er yrkesrettet, og gir deg både den teoretiske og praktiske kunnskapen du trenger for yrket.

Praksisen gir ofte jobb etter du har tatt fagbrevet, ellers har du erfaringen og kvalifiseringen som trengs for å få jobb andre steder i bransjen.

Kilder: Store medisinske leksikon, utdanning.no, helsenorge.no.