En stilling som graduate har flere fellestrekk med såkalte trainee-stillinger. Mats (27) har hatt en slik stilling i Nordea det siste halvandre året.

– Det er mange selskaper som har graduate-stillinger. I Nordea er det en stilling med et toårig løp hvor man tester forskjellige stillinger innad i banken.

– Nå er jeg inne i en rotasjon hvor jeg jobber som forretningsutvikler i personmarkedet. Det innebærer å utvikle produkter, tjenester og prosesser som er rettet mot det digitale tilbudet i Nordea, utdyper han. 

 

Mitt første år som graduate i Nordea

Navn: Mats Olsen Myrland

Alder: 27

Utdanning: Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Stilling: Graduate

Arbeidssted: Nordea

 

Fra studietid til arbeidsliv

Mats er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor han tok en master i økonomi og administrasjon med spesialisering i økonomisk styring og New Business Development.

– Det var et veldig generelt studie i form av at man er innom mange ulike områder.

– Enten det er dypt inne i samfunnsøkonomien og å forstå hvorfor renta er slik den er, eller hvordan en bedrift skal tjene penger, forklarer han. 

Det er et sprang fra å lære om teori og metode på studiet, til faktisk å sette disse ut i livet i en jobbsituasjon.

– For meg ser jeg at jeg fremdeles bruker mye av den metodikken og tankegangen man lærer på studiet, men den store forskjellen er at jobben i større grad krever at du går ut og snakker med folk, og får input fra andre – ekspertene – som jobber i banken.

– Det er sjelden jeg sitter på svaret selv. På studiesalen fikk man som regel svaret på kalkulatoren, men nå må jeg ut og få input av de som kan mer enn meg, sier Mats. 

Han forteller videre at det er en velkommen følelse å gli ut av den boblen man ofte havner i som student.

– Jeg sitter sjelden med hele puslespillet selv. Mye av jobben innebærer å prate med folk og samarbeide med dem.


 

Hva har vært det mest utfordrende?

Å kunne disponere arbeidstiden noenlunde fritt er en av de store fordelene ved livet som student, og mange opplever en utfordrende omstilling på dette området i møte med arbeidslivet.

– Når man kommer inn i denne jobben, vil jeg si det er utfordrende å tilpasse seg den møtevirksomheten som er her.

– Som student studerer man på egne premisser og jobber når man har en god flyt. Det er det vanskelig å kombinere når man har opptil seks-syv forskjellige møter i løpet av dagen, forklarer han. 

Selv om Mats i mindre grad er herre over sin egen tid, må han likevel klare å være produktiv mellom slagene.

– Det kan være utfordrende å presse seg selv til å produsere arbeid i løpet av den lille halvtimen man har av tid mellom møter.

Blant de aller viktigste tingene han har lært så langt i stillingen, er det å ha eierskap til egen tid og over egne arbeidsoppgaver.

– Jeg har blitt mye flinkere til å styre tid og arbeidsoppgaver for å være mest mulig effektiv, slik at det viktigste blir gjort først.

 

 

Hva har vært det morsomste?

Fordi det er så mange aspekter ved jobben som graduate i Nordea, er det vanskelig å peke ut enkelte ting over andre.

– Hvis jeg skal si noe konkret rettet mot min stilling, har det artigste vært at jeg får prøve ut veldig mye forskjellig. Jeg får lære hele banken å kjenne.

– Dessuten blir jeg kjent med folk overalt i banken, som sier mye da Nordea er Nordens største bank med omtrent 30 000 ansatte. På kryss og tvers blir man kjent med ufattelig mange folk i mange forskjellige fagområder, utdyper Mats. 


 

Stemmer det du visste fra før av med dine erfaringer så langt?

Litt nølende forteller Mats at han slett ikke visste så mye om hva han kunne forvente i stillingen som graduate i Nordea; en uvisshet som nok reflekteres i den øvrige befolkningen.

– Å jobbe i bank er jo gjerne definisjonen på et traust yrke, men jeg føler ikke at jeg jobber så mye med bank slik folk flest kanskje tenker. Det er mye mer ved dette arbeidet.

– Når jeg utvikler nye produkter til kunder, må jeg for eksempel forstå hva kundene trenger og sette det inn i en bankkontekst. På én side forstå kunden, og på den andre siden klare å se hva vi som bank kan tilby – og klare å sette disse sammen på best mulig måte, forteller han. 

Bank som arbeidsplass fortjener med andre ord et rykte som bedre speiler skaren av stillinger og arbeidsoppgaver som eksisterer innenfor disse veggene.

– Folk har jo sine antagelser, og så er det egentlig veldig ulikt. Mange tenker at bank er mye mer kjedelig enn slik det oppleves på innsiden.

Innenfor både Nordea og andre banker, er det fort en mulig stilling du selv har hatt i kikkerten!

– Vi har egne folk som driver med digitalt salg, analyserer det digitale markedet og jobber med kommunikasjon. Flere har sin egen influencer, eller man kan jobbe med strategi og forretningsutvikling slik jeg gjør nå.

– Vi har også en enorm satsing på bærekraft i Nordea, fortsetter Mats. 

– Det er mange andre ting også, som ikke nødvendigvis går under den «klassiske bankjobben».

 

 

Hva har vært det mest overraskende så langt?

Selv om studietiden er over, betyr ikke det at læringskurven avtar. I en ny jobb er det mye å lære, og i Nordea skal man ikke være redd for å spørre om hjelp.

– Jeg tror det mest overraskende har vært hvor lett det er å ta kontakt med folk, og hvor åpne folk er når du tar kontakt.

– Om det er at jeg trenger hjelp fra noen i teamet mitt med et eller annet, eller om jeg trenger hjelp fra lederne oppover i systemet, er de alltid der, forklarer han.

Mats forteller at han enda har til gode å bli møtt med en streng finger.

– Alle er åpne og imøtekommende, så lenge man stiller med et åpent og nysgjerrig sinn. Jeg ble veldig overrasket over at det kan være så enkelt.

– Jo tidligere man kommer i gang med å teste nye ting og ta kontakt med de man er nysgjerrig på og trenger hjelp fra, desto artigere blir arbeidet, fortsetter han. 


 

Hvordan får man en slik jobb?

– Jeg tror man må vise at man er motivert og ønsker å teste nye ting. Man bør være i stand til å utfordre seg selv på områder man ikke kan så veldig mye om fra før av.

En annen egenskap han trekker frem som fordelaktig hvis man er sulten på en jobb som graduate, er det å være interessert i og like å jobbe med andre mennesker.

– For å få en slik jobb er det også viktig at man tør å være seg selv. Mye av grunnen til at jeg fikk denne jobben, var det at jeg turte å være meg selv.

– En kan ikke late som om man er noen man tror passer bra på et intervju, det ser arbeidsgiveren ofte rett gjennom, forteller Mats. 

De fleste arbeidsgivere vektlegger personlig egnethet i ansettelsesprosesser, og da er det viktig å være sannferdig i fremstillingen av seg selv.

– Det er noe jeg mener gjelder for andre graduate-stillinger også; å være seg selv og vise hvem man er, hva man interesserer seg for og hva som motiverer en.

Å være tydelig på hvem man er og hva man vil, er noe av det Mats råder andre som vurderer samme eller liknende jobber til å gjøre.

– At man faktisk bruker litt tid på å sette seg inn i hvem man er som arbeidstaker, om jobben passer for en selv.

– Hvis du genuint tror at jobben passer for deg, tror jeg du har veldig gode sjanser, så lenge du klarer å vise hvorfor den passer for deg, avslutter Mats.