(StudentTorget.no):

Som om vi trenger å fortelle deg det. Ikke bli postbud dersom du vil trives på jobben.

Det danske Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har gjennomført en undersøkelse av det psykiske arbeidsmiljøet som blant 3.500 arbeidstakere.
 
Lite oppsiktsvekkende er det at ledere har godt arbeidsmiljø. Forskerne har ikke funnet noen forskjell for ledere i privat og offentlig sektor. Ledere i stat og kommune er trives like godt som ledere i næringslivet.

Mer overraskende er det at folk som jobber i landbruket har godt psykisk arbeidsmiljø. Selvmordsraten blant bønder er kjent for å være noe høyere enn i mange yrkeskategorier.

Arbejdsmiljøinstituttet opererer med seks kriterier for godt arbeidsmiljø. Disse er:

-  innflytelse
-  sosial støtte
-  belønning
-  forutsigbarhet
-  akseptable krav
-  at jobben oppleves som meningsfylt

Postansatte og bussjåfører er blant yrkesgruppene som rapporterer om dårligst arbeidsmiljø. Andre som mistrives ofte på jobben er slakterimedarbeidere, legesekretærer samt ufaglærte innen elektronikk og lagervirksomhet.

De som er mest fornøyde med arbeidshverdagen er dagmammaer, ansatte innen pedagogisk virksomhet, ansatte innen landbruk og sjefer i offentlig og privat sektor.

Kilde: forbruker.no


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: