Coaching er et personlig tilpasset utviklingsprogram.

 

Veiledningen foregår typisk mellom to personer i et lukket rom. Hensikten er at du skal bli bedre kjent med deg selv og dine forutsetninger, og bli i stand til å designe din egen framtid.

I dag er den første dagen av resten av ditt liv... Coaching hjelper deg til å nå dine mål og utnytte ditt potensiale". Det har dukket opp flere firmaer som tilbyr coaching noen finner disse tjenesten nyttige mens andre mener det ikke har noe for seg. Men om du skal på jobbintervju på en jobb du vil ha, eller lurer på hvordan du skal takle nye omstillinger på jobben synes mange at råd fra proffe rådgivere har noe for seg.

 

Hva er coaching?
Coaching er inspirerende samtaler mellom deg og en profesjonell coach.  Samtalene motiverer deg til å finne nye måter å tenke. Og lærer deg nye måter å handle på. Coaching-prosessen gir deg klarhet i dine ønsker og mål, bevisstgjør..


Hvordan oppnå resultater?
Fra tanke til handling Coachingsamarbeidet kan også sees som en prosess for å komme fra tanke til handling.  Vi er opptatt av at du skal kunne gjennomføre de forandringene du ønsker og realisere dine ønsker og målsetninger. 


Positivt menneskesyn
Positivt menneskesyn og hvordan man skal nå sine mål som gjør at du vil oppleve forandringer i livet ditt. Coaching er basert på en grunnholdning om at ethvert menneske selv vet hva som er best for seg selv.

Når er coaching aktuelt?
Har du en utfordring privat eller på jobb? Kanskje ønsker du mer bevissthet rundt valg du står overfor? Hvor er jeg i dag, hvilke muligheter har jeg og hvordan skal jeg komme videre med de valgene jeg har tatt?