(StudentTorget.no):

Finn deg en jobb og et yrke du vil trives med og du blir et lykkelig menneske! Det viser en livskvalitets-undersøkelse foretatt i seks europeiske land. Jobbtilfredshet kommer foran både familie, helse, økonomi og sosialt liv som faktor for livsglede.

Er jobben din kjedelig og meningsløs, er du neppe tilfreds med resten av livet heller. En undersøkelse av livskvalitet til arbeidstakere i seks europeiske land tyder på at jobbtilfredshet er den viktigste faktoren. Det treårige forskningsprosjektet EPICURUS omfattet Danmark, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Spania og Hellas.

- Siden arbeid utgjør en svært stor del av livet for de fleste av oss, er hva vi får ut av jobben viktig for hvor lykkelige vi er som enkeltpersoner, sier forskningsleder Ioannis Theodossiou ved Centre for European Labour Market Research, University of Aberdeen Business School.

Faktisk kommer jobbtilfredshet foran både familie, helse, økonomi og sosialt liv som faktor for livsglede. Nederst på lista kommer fritid, miljø og boforhold som de minst viktige lykkefaktorene.


Vi har funnet at forholdet mellom type arbeid og nivå av jobbtilfredshet er en av de sterkeste tendensene, også over landegrensene, sier Theodossiou.

Studievalg, yrkesvalg, jobb og  karriere. Studenter i dag står foran det vanskelige valget - Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva skal jeg bli? HVoedan kommer jeg dit?
Tenk mest på hvilken jobb du vil trives med og mindre på lønn og status -  og du vil sannsynlig bli et lykkelig menneske.

kilde: forskning.no