(StudentTorget.no):

Karrieren eller profesjonen du velger som nyutdannet, vil neppe vare i hele det yrkesaktive livet ditt.

Du vil revurdere oppfatningene dine om egen karriere flere ganger i livet etter hvert som karrieren og du som person utvikler deg.

 

For å gjøre de rette valgene bør du:

• Ha en klar forståelse av hvem du selv er, både når det gjelder ambisjoner, muligheter og begrensninger.

• Ha en klar forståelse av rekkevidden og utviklingsmulighetene som ligger i karriereløpet.

• Evne å koble egne ferdigheter med de mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet.

• Ta med i beregningen alle de ulike faktorene som berører deg  personlig, som gjeld og familierelasjoner