(StudentTorget.no):

Den karrieren eller profesjonen du velger som nyutdannet, vil neppe vare i hele det yrkesaktive livet ditt.

Du vil revurdere oppfatningene dine om egen karriere flere ganger i livet etter hvert som karrieren og du som person utvikler deg.

For å gjøre de rette valgene bør du :

•Ha en klar forståelse av hvem du selv er, både når det gjelder ambisjoner, muligheter og begrensninger.


•Ha en klar forståelse av rekkevidden og utviklingsmulighetene som ligger i karriereløpet.


•Evne å koble egne ferdigheter med de mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet.


•Ta med i beregningen alle de ulike faktorene som berører deg  personlig, som gjeld og familierelasjoner