Vi spurte fem tidligere bærere av studentverv om hvilken betydning det har hatt for deres videre karriere. Her er deres svar:


1.)Hvilke(t) verv hadde du?
2.) Hva gjør du nå?
3.) Var det studentvervet som ga deg jobb?
4.) Hvilken nytte har du av engasjementet i din jobb?
 

 

LES OGSÅ: Studentverv - fra hjertesak til jobb.

 

 

Eirik Nedrelid


1.)

Jeg var leder av Studentparlamentet i Oslo i periden 04-05 ,og satt i SiO sitt hovedsstyre i 2006. Har også innehatt en del andre verv i SP, NSU og SiO - sammenheng.

2.)

De siste tre årene har jeg jobbet som politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe.

3.)

Det spilte helt sikkert positivt inn.

4.)

De erfaringer og kunnskaper jeg fikk i min tid i studentpolitikken er fortsatt svært nyttige. Å påta seg ansvar i ung alder er krevende, men gir tyngde til å kunne løse nye oppgaver senere.

 

Eirin Eikefjord (28)

1.)

Jeg var ansvarlig redaktør i studentavisen Studvest i 2006. Før den tid jobbet jeg som kulturjournalist i samme avis.


2.)

Nå er jeg fast ansatt som journalist i næringslivsredaksjonen i Bergens Tidende.
 

Ja, det er jeg overbevist om. Jeg begynte i Bergens Tidende som sommervikar i 2006, en jobb jeg aldri ville fått dersom jeg ikke hadde journalistisk erfaring fra Studvest. Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og den eneste «utdanning» jeg har innenfor journalistikk er gjennom studentavisen.

4.)

Den mest konkrete nytten er vel at det var en erfaring som gjorde at jeg fikk en fot innenfor i BT. Utover det har jeg selvsagt hatt utbytte av den journalistiske erfaringen fra Studvest.

 


Geir Pollestad (31)

LES OGSÅ: Uvanlige karriereveier - De har lik utdanning, men to helt forskjellige yrker

1.) 
 
Jeg var leder i NSU-Bergen i 2004. I tillegg har jeg vært styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen, og medlem i landstyret i NSU.


2.) 

Jeg har siden 2007 hatt permisjon fra min stilling som advokatfullmektig i ProJure advokatfirma og har i permisjonstiden vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, statssekretær i Olje- og energidepartementet og statssekretær i Samferdselsdepartementet. Etter valget i høst har jeg vært stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 
 
3.)
 
Da jeg var ferdig med utdannelsen og søkte jobber fikk jeg meget god respons på å hatt så mange verv ved siden av studiene. Men jeg tror ikke det ville hatt tilsvarende verdi om ikke både studieprogresjon og karakter var bra. Studentvervet var nok også medvirkende årsak til at jeg ble hentet inn for å jobbe i regjeringsapparatet.
 
4.) 
 
Gode kontaker, kjennskap til ulike prosesser, og generelt evnen til å samhandle med andre mennesker. I tillegg til at organisasjonskunnskap generelt er viktig.

LES OGSÅ: Alumni – Hva vil det si å være en alumner? 

Jens Maseng (32)

1.)

Av større verv var jeg styremedlem Studentersamfundet i Trondhjem (2003-4), styremedlem NTNU (2005-6), leder Norsk Studentunion (2006-7) og medlem av Stjernø-utvalget (2008)

2.)

Jeg jobber som leder for Nordisk Ministerråds kommunikasjonsavdeling i Oslo. Målgruppen er forvaltning, forskningsmiljø og frivillige organisasjoner innen alt fra mediepolitikk til migrasjon.

3.)

Studentvervene var en viktig faktor, ved siden av fullført grad og gode referanser.

4.)

Gjennom frivillighet og studentpolitikk ervervet jeg bla. høy arbeidsmoral, betydelig erfaring med politisk kampanje, et bredt nettverk og organisasjonserfaring. Dette nyter jeg godt av i dag.

LES OGSÅ: Mitt første år som miljøterapeut: Lea jobber i rusomsorgen


Gøril Forbord (30)

1.)  

Jeg var leder av Samfundet (Trondheim) fra våren 2004 til våren 2005, i tillegg var jeg blant annet reportasjeredaktør i Under Dusken (2003) og medlem av forfatterkollegiet til UKA 03.
 
2.)

Jeg er daglig leder i en liten oppstartsbedrift som heter MemfoACT. Vi er fire ansatte og jobber med å kommersialisere en teknologi som er utviklet ved institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU.


3.)     

Nei, det var det nok ikke, men man er jo et produkt av sine erfaringer, og det gjenspeiles i de valgene man tar. Jeg har uansett fått en utrolig spennende og utfordrende jobb med mye ansvar. Kanskje hadde jeg ikke hatt mot til å takke ja til et slikt jobbtilbud dersom jeg ikke hadde hatt med meg de erfaringene jeg fikk som leder av Samfundet.

LES OGSÅ: Mats sitt første år som graduate i Nordea - Mitt første år

4.)

Når du engasjerer deg som student lærer du sinnssykt mye, først og fremst om deg selv, men også om organisasjonsarbeid, ledelse og team-work. Du opplever situasjoner, og må reflektere over problemstillinger som andre kanskje ikke får muligheten til før de har jobbet i flere år. Med fare for å bli litt pompøs så vokste jeg rett og slett som person. Jeg ble vant til, og ikke minst, veldig glad i utfordringer, og er blitt nærmest avhengig av å lære noe nytt.

Denne artikkelen er også publisert i Studentmagasinet Campus