Arbeids- og velferdsetaten (NAV) melder om en beholdning på 23.530 ledige stillinger per september 2010, drøyt 3 prosent mer enn i fjor på samme tid.

I dag er det butikk- og salgsarbeid som topper NAVs liste over bransjegrupper med flest ledige stillinger. I september i fjor var antallet ledige stillinger 3.381, noe som gir en oppgang på 4 prosent fra samme tid for et år siden. 

Det er også stor etterspørsel etter arbeidstakere innen helse, pleie og omsorg. Her ligger beholdningen på noenlunde samme linje som i fjor, med 3.025 ledige stillinger.

Også innen reiseliv og transport er det mange ledige stillinger. Med en oppgang på 7 prosent på ett år, gir det 2.680 ledige jobber.

 

Færrest ledige under primærnæringene

Jordbruk, skogbruk og fiske er bransjene hvor det er færrest ledige stillinger. I september i år lå beholdningen på 85 ledige stillinger. Dette er allikevel nær 50 prosent flere enn i fjor.

Nest-øverst på lista over færrest ledige stillinger, er lederstillingene.

En nedgang på 5 prosent, gir 549 ledige jobber i toppen. Barne- og ungdomsarbeidsbransjen har lyst ut 892 ledige stillinger, mens 927 stillingen innen kontorarbeid ligger ledige.


 

Lysere jobbmarked

Rekrutteringsselskapene melder om at jobbmarkedet er på bedringens vei, og at det i nærmeste fremtid vil bli lyst ut flere stillinger. Det signaliserer bedrifter i flere bransjer.

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2010 viser at arbeidsgivere i alle bransjegruppene Manpower har undersøkt forventer positiv utvikling ut året.

Den mest optimistiske gruppen er transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. Disse forventer å ansette til en vekst på hele 27 prosent.

Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester-gruppen forventer en bemanningsvekst på 19 prosent. Også primærnæringsgruppen vil tilby flere stillinger i fremtiden, hvor en vekst på 17 prosent er forventet.

Kilde: Dinside.no