Arbeids- og velferdsetaten (NAV) melder om en beholdning på 23.530 ledige stillinger per september 2010, drøyt 3 prosent mer enn i fjor på samme tid.

I dag er det butikk- og salgsarbeid som topper NAVs liste over bransjegrupper med flest ledige stillinger. I september i fjor var antallet ledige stillinger 3.381, noe som gir en oppgang på 4 prosent fra samme tid for et år siden.

Det er også stor etterspørsel etter arbeidstakere innen helse, pleie og omsorg. Her ligger beholdningen på noenlunde samme linje som i fjor, med 3.025 ledige stillinger.

Også innen reiseliv og transport er det mange ledige stillinger. Med en oppgang på 7 prosent på ett år, gir det 2.680 ledige jobber.

 

Færrest ledige under primærnæringene

Jordbruk, skogbruk og fiske er bransjene hvor det er færrest ledige stillinger. I september i år lå beholdningen på 85 ledige stillinger. Dette er allikevel nær 50 prosent flere enn i fjor.

Nest-øverst på lista over færrest ledige stillinger, er lederstillingene. En nedgang på 5 prosent, gir 549 ledige jobber i toppen. Barne- og ungdomsarbeidsbransjen har lyst ut 892 ledige stillinger, mens 927 stillingen innen kontorarbeid ligger ledige.

NAVs beholdning av ledige stillinger pr. sept. 2010, fordelt på yrker:

Bransje Beholdning
av ledige stillinger
Sammenliknet
med i fjor
Butikk- og salgsarbeid 3381 4 %
Helse, pleie og omsorg 3025 0 %
Reiseliv og transport 2680 7 %
Bygg og anlegg 2265 -4 %
Ingeniør- og ikt-fag 2102 17 %
Serviceyrker og annet arbeid 1896 10 %
Industriarbeid 1806 5 %
Undervisning 1444 0 %
Akademiske yrker 1065 -10 %
Meglere og konsulenter 1065 7 %
Kontorarbeid 927 -2 %
Barne- og ungdomsarbeid 892 16 %
Ledere 549 -5 %
Uoppgitt 348 -8 %
Jordbruk, skogbruk og fiske 85 49 %

Kilde: NAV

Lysere jobbmarked

Rekrutteringsselskapene melder om at jobbmarkedet er på bedringens vei, og at det i nærmeste fremtid vil bli lyst ut flere stillinger. Det signaliserer bedrifter i flere bransjer.


Oversikt over bransjene som forventer størst bemanningsøkning

Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet: 27 %

Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester: 19 %

Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske: 17 %

Bygg og anlegg 15 %Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant: 12 %

Kilde: Manpower

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2010 viser at arbeidsgivere i alle bransjegruppene Manpower har undersøkt forventer positiv utvikling ut året.

Den mest optimistiske gruppen er transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. Disse forventer å ansette til en vekst på hele 27 prosent.

Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester-gruppen forventer en bemanningsvekst på 19 prosent. Også primærnæringsgruppen vil tilby flere stillinger i fremtiden, hvor en vekst på 17 prosent er forventet.

Kilde: Dinside.no

LES OGSÅ: Jobbskifte: Fra stort til lite selskap