Har kvinner killer-instinkt nok til å nå til topps i næringslivet? Eller forhindrer biologiske faktorer dem fra å kapre stillingene?

– Mange kvinner kvier seg for å sikte mot lederstillinger. Det krever mye, og mange ønsker ikke et slikt liv.

Synne H. Røine (30) er Finansdirektør i Pronova BioPharma og tror noe av grunnen til at vi ikke har flere kvinnelige ledere i landet skyldes arbeidsmengden.

 

Røine ble nummer syv på listen i kåringen av Norges 100 mest lovende ledertalenter under 35 år, som ble utarbeidet av nettstedet E24 tidligere i år.

Totalt inneholdt listen kun 22 kvinner og viste klare kjønnsforskjeller i fordeling av toppstillingene.

 

Kvinner i lederroller i Norge
  • Andelen kvinnelige ledere har økt fra 38 prosent til 42 prosent fra 2004 til 2009.

  • 7 av 10 ledere er menn. Under 1 av 5 toppledere er kvinner. 32 prosent av kvinnene svarte at de ønsket å bli oppfordret til å ta lederstillinger, mot 26 prosent av mennene.

  • I forhold til antall sysselsatte kvinner er det flest kvinnelige ledere i privat sektor.

  • Størst andel kvinnelige ledere finnes i mellomsjiktet, spesielt i undervisning-og omsorgssektoren.

  • Antall kvinner og menn med høy utdannelse er omtrent like høyt.

    Kilde: Statistisk sentralbyrå, TNS Gallup

 

Røine er klar over at kvinnelige i ledere er et debattert tema og representererer en skjevhet i næringslivet. Likevel oppfatter hun det ikke selv som et problem å være kvinnelig leder.

– Når jeg er på jobb, definerer jeg meg ikke først og fremst som kvinne, men som Synne. Derfor tenker jeg nok ikke så mye på det. Jeg har nok tenkt mer på at jeg sitter her jeg gjør i så ung alder, sier 30-åringen.

Hvorfor det finnes så mange flere mannlige enn kvinnelige ledere i Norge er det mange meninger om. Røine mener det er vanskelig å avgjøre om kvinner ikke griper muligheten eller om de ikke blir gitt den.

– Uansett årsak er det viktigste å kommunisere at man faktisk er interessert dersom man ønsker seg inn i en lederrolle, hvis ikke vil ingen gi deg sjansen.


 

Prioriterer jobb foran barn

En som tør å sikte høyt er Helene Svabø (25). Hun studerer Master i Entreprenørskap og innovasjon ved Universitetet i Ås, og drømmer om å være sin egen sjef.

 

– Mitt mål med studiene er å tilegne meg nok kunnskap om entreprenørskap og innovasjon til å starte min egen bedrift en dag, sier hun.

Studenten tror ikke det vil by på problemer å nå sitt mål, og er ikke redd for å bli utkonkurrert av menn på veien.

– Jeg tar det som en selvfølge at jeg blir bedømt på lik linje som gutter i for eksempel et jobbintervju. Jeg tror ikke gutter frykter kvinnelige ledere, men jenter må nok ofte bevise mer for å sette seg i respekt.

Hun tror den største utfordringen blir å akseptere karrieren som hovedprioritering.

– Velger jeg å starte for meg selv krever det vanvittig hardt arbeid, lange arbeidsdager og lite tid til andre ting.

Finansdirektør Røine bekrefter at dette kan være vanskelig og at mange kvinner derfor velger yrkesroller som krever litt mindre av en som person.

– Når man har sagt ja til en lederstilling, har man påtatt seg en forpliktelse som gjør at man som oftest må prioritere jobben først. Selv har jeg en sønn på 3 år, men jeg kan ikke prioritere det å bare være «mamma» - jeg må prioritere jobben.


 

 Jenter undervurderer seg selv

Norges Ingeniør-og Teknologorganisasjon (NITO) arrangerer lederutviklingsprogram for kvinner som er, eller vil bli ledere.

Fagsjef i organisasjonen, Bjørn Olsen forklarer at kurset skal hjelpe kvinner til å bli tydelige ledere, finne sin egen lederstil og våge å stole på seg selv.

– Det ser ut til at kvinner lettere melder seg på arrangementer som er rettet direkte mot dem enn på generelle ledertilbud.

Derfor valgte NITO for et år siden å starte opp egne programmer for kvinner, og oppslutningen har vært svært god.

– Vi erfarer så langt en jevn og god interesse, og neste kurs er allerede fulltegnet med venteliste, sier han fornøyd.

Masterstudenten Svabø tror et slikt kurs kan være lønnsomt for dem som kommer inn i en lederrolle i voksen alder. Selv tror hun studiene bidrar til å lære henne det som trengs for å være overordnet i en bedrift.

Hvordan skal du nå målet ditt?

– Jeg skal jobbe hardt, og skaffe meg et stort og godt nettverk. I tillegg vil jeg behandle folk rundt meg med respekt, ikke overkjøre, men samarbeide.

Hun mener den største feilen jenter gjør er å undervurdere seg selv.

– Vi tør ikke å søke på ettertraktede jobber fordi vi er overbeviste om at vi ikke er gode nok, dette er som regel feil. Derfor skal jeg sette meg store hårete mål og ikke være redd for å satse stort, avslutter hun bestemt.