Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare.

Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

En arbeidsavtale må uansett være inngått seinest en måned etter at arbeidstakeren har begynt hvis arbeidsforholdet skal vare utover en måned.

Hvis arbeidsforholdet blir av kortere varighet enn dette, skal arbeidsavtale inngås umiddelbart. Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger.