(StudentTorget.no):

To danske studenter er i gang med å skape en digital plattform for deling av kunnskap for studenter. Målet er et det skal bli en av de primære studiedatabasene – et slags Linkedin for studenter. 
 
- Håpet er at man skal kunne si til en potensiell arbeidsgiver at, «du kan jo gå inn på min Braintrust-profil», sier Julie Fjeldstad og Sigrid Bjerre Andersen.
 
De har fått 315 000 kroner fra Forsknings- og innovasjonsstyrelsen til å utvikle konseptet. Det er Universitetsavisen.dk som melder dette.
 
 

Deling av akademiske oppgaver

 
Braintrust skal være en digital akademisk delingsplattform hvor studentene kan opprette profil og publisere oppgavene sine, samt lese andres. Ambisjonen er å gi studenter muligheten til å finne kunnskap og inspirasjon hos hverandre på tvers av universiteter, alderskull og fagfelt. En slik deling av studentprodusert viten finnes ikke i dag.
 
- Tanken ble født da vi delte en flaske rødvin en regnvåt kveld, og vi satt og ergret oss over at våre og andre studenters oppgaver nesten aldri blir lest av andre enn underviserne, forteller de to til universitetsavisen.dk.
 
Konseptet er at databasen ikke bare skal inneholde oppgaver fra ulike fag, men også fra ulike universiteter. En student som arbeider med en semester- eller masteroppgave vil kunne finne hjelp og inspirasjon fra en besvarelse utført av en annen student ved et annet universitet.
 
De to gründer-spirene presiserer at databasen ikke skal ha som oppgave å promovere det enkelte universitet eller lærested.
 
Sigrid og Julie har selv søkt til hverandre over faggrensene. Sigrid Bjerre Andersen er utdannet i Internasjonale utviklingsstudier ved Universitetet i Roskilde mens Julie Fjeldsted har studert Europeisk etnologi ved Universitetet i København.
 
Planen er at Braintrust skal være oppe og gå i løpet av våren 2013.
 
 
Du kan lese mer om Braintrust på braintrust-info.dk.