Hovedspørsmål
Du leter etter noe på Internett. Noe konkret og detaljert eller noe mer vagt og omfattende. Uansett er det noen spørsmål som må besvares før du starter arbeidet med å hente inn informasjon.

 -   Hvordan kan jeg beskrive mest mulig presist hva jeg er ute etter? Du trenger 4-5 presise søkeord.

 -   Hvor er det mest sannsynlig at jeg finner det jeg vil ha tak i? Du må velge ut 5-10 verktøy som du vil begynne med.

 -   Hvordan gjennomfører jeg selve søkeprosessen? Du må vite hvordan du skal bruke søkemotorene eller finne frem i tjenestene du vil bruke. Du må beherske søkespråket.

Internett rommer et stort antall forskjellige verktøy og tjenester som du kan benytte for å finne informasjon eller komme i kontakt med informasjonskilder. Du må forstå hvilke behov de er ment å dekke og hvordan de virker for å kunne bruke dem effektivt. Dette tar tid og krever øvelse, det kommer man ikke bort fra.

Tenk deg at du faktisk skulle opp i en lakseelv for å fange fisk. Du ville måtte sette deg inn i hva slags fiskeutstyr du trenger, hvilke som er de gode elvene, og hvordan du gjør selve fiskingen.

Her er oppskriften, punkt for punkt:

 -   Formuler en problemstilling
F.eks. Er flytypen Boeing 737 spesielt utsatt for ulykker?

 -  
Definer tre-fire gode søkeord
F.eks. "Boeing 737", "accidents", "aviation", "safety", "fatal"

 -  
Bruk tre-fire generelle søkemotorer, som Google, Alta Vista, Sesam og Ask Jeeves, til å skaffe deg overblikk, finne indikasjoner på kilder, få et inntrykk av omfanget. Noter ned kildene du kommer på sporet av, men ikke gå inn og les i dokumentene ennå.

 -   Tenk deg hva som kan være de naturlige kildene: aviser, nyhetsarkiv, offentlige dokumentbaser, leksika, bibliotekbaser, osv. Gå inn og søk i dem enkeltvis, noter hvor mye du har funnet, og ta vare på de dokumentene som er mest interessante.

 -   Søk i guider og kataloger (som for eksempel Yahoo!) for å lokalisere eventuelle spesialbaser som måtte finnes.

 -   Gjør nye søk i de generelle søkemotorene, men prøv nå å søke mer målrettet etter det du er på jakt etter.

 -   Søk også med http://groups.google.com/ i diskusjonsgrupper.


Prosessen har tre formål

 -  
Å samle artikler og annen tekst som mest mulig presist belyser hypotesen vår

 -   Å samle oversikt over virksomheter og personer som er faglige autoriteter på området

 -   Sikre at kildene er troverdige


Neste steg i prosessen er å prøve å finne kilder som er spesielt opptatt av vårt temaområde. Vi må ikke bli hengende fast i de generelle søkemotorene, men prøve å finne mer konsentrerte kilder. Noen ideer for vårt eksempel kan være:

 -   Fagtidsskrifter for luftfart og sikkerhet
 -   Luftfartsmyndigheter
 -   Fagbaser
 -   Interessegrupper mot flyulykker
 -   Boeing-fabrikken (for å hente fakta om flyet)
 -   Nyhetsorganer


Her får du noen gode tips for bedre søkespråk!

 -   Bruk mellomrom mellom søkeordene. Skriv ett eller flere søkeord etter hverandre med mellomrom imellom, f.eks. flowers children. På denne måten søker du etter alle dokumenter som inneholder ordet flowers OG alle dokumenter som inneholder ordet children. Du får altså svært mange treff.

 -   Bruk små bokstaver. Hovedregelen er at du alltid skal skrive søkeordene med minuskler – små bokstaver, da får du treff på alle ord, uansett om de er skrevet med små eller store bokstaver i det dokumentet du søker. Hvis du bruker store bokstaver (versaler), betyr det at ordet også må være skrevet med store bokstaver i det dokumentet.

 -   Bruk + eller - for å fortelle søkemotoren at et ord skal eller ikke skal være med i dokumentene du er på jakt etter. Hvis du vil at ordene flowers og children skal forekomme i samme dokument, skriver du +flowers +children.

 -   Bruk anførselstegn. Du kan omslutte flere ord med anførselstegn for å angi at ordene skal behandles som ett enkelt ord i søket. Hvis du f.e ks. er på jakt etter Gro Harlem Brundtland, skriver du "gro harlem brundtland" for å behandle hele navnet som ett ord i søket. Et eksempel til: Hvis du skriver +"Pink Floyd" +flowers, søker du etter dokumenter som inneholder begrepet Pink Floyd og ordet flowers samtidig.

 -   Bruk trunkering. Du kan bruke * (asterisk) for å angi at her kan det stå ett eller flere tegn, uansett hvilke. Dersom du skriver blomst* i søkefeltet, vil du altså få treff på alle ord som begynner med blomst, f.eks. blomster, blomsterdal osv. Bruk ? for å angi at på denne plassen kan det stå et hvilket som helst tegn (også "ingenting"), men bare ett. Et søk etter johan??s?en vil altså gi deg alle varianter av navnet.