- Jeg trodde aldri at det ville skje, da jeg visste at dette var svært utbredt på Universitet.

”Simen” er en av de som har fått oppleve sanksjoner grunnet misbruk av Universitets nettverk til ulovlig fildeling. Resultatet var utestengelse fra universitetets nett i ti uker. Sanksjonene varierer noe, og ofte blir kun en advarsel gitt. I verste fall kan det føre til politianmeldelse.

Jurist ved Universitetet i Oslo sitt senter for informasjonsteknologi (USIT) Walter Martin Tveter tror at effekten av bruk av advarsel er god, da studentene blir bevisst på at noen ser dem og at de ikke er anonyme brukere.

 

For kostbart med musikk og film

”Simen” forteller videre at hans opplevelse med å bli utestengt fra universitets nett på ingen måte har satt en stopper for hans praksis med ulovlig fildeling.

- Jeg har som student ikke råd til å kjøpe musikk og film legalt. Film og musikkindustrien tar seg altfor godt betalt.

Sanksjonene han ble møtt med er heller ikke relevante.

- Det vil alltid finnes alternative muligheter til å få tilgang til nett på universitet hevder ”Simen”.

Rettsaken mot verdens største søkemotor for piratkopiert musikk, film, spill og programmer ”The Pirate Bay” pågår fortsatt og utfordrer debatten om piratkopiering.  Mye viser til at studenter som gruppe er aktive innenfor ulovlig fildeling, dette bunner primært i deres økonomiske situasjon.


 

Eksterne anmodninger

USIT forteller at ulovlig fildeling er et problem. Universitet overvåker ikke studenters aktiviteter på nettet, men mottar anmodninger fra eksterne aktører som har bøker, film, musikk og lignende liggende på nett som selv observerer ulovlige fildelinger via universitetets nettverk.

Tveter, peker på at problemet med ulovlig fildeling ikke rammer universitetets nett infrastruktur, men derimot deres arbeidsressurser. Tiden de bruker på å behandle henvendelser fra film og musikkinstanser kunne ha vært brukt på andre ting slik som for eksempel forskning.

 

 FAKTA: Ulovlig fildeling


- Som Internettjeneste viser fildeling til ordninger som lar en bruker eksponere filer på egen harddisk til søk og nedlasting fra andre Internettbrukere. Fildelingstjenester organiseres rundt bestemte nettsteder, og innebærer gjerne at man laster ned en spesiell klient (programvare) for både å søke hos andre, og avgrense sin egen eksponering.

- For kort tid siden startet rettsaken mot verdens største fildelingsside The Pirate Bay, hvor opphavsmennene saksøkes for 100 millioner kroner for brudd på den svenske opphavsrettlovgivningen.


- Nettsteder som Pirate Bay tillater sine brukere gratis å dele medieinnhold som er ulovlig hentet fra opphaverne uten deres samtykke. Rettsaken mot The Pirate Bay er kontroversiell i spørsmålet om det er nettsidens opphavsmenn som er kriminelle eller om det er brukerne.

- Det har vært debatt rundt hvilke sanksjoner Universiteter og Høgskoler skal bruke mot studenter som misbruker skolens nett til ulovlig fildeling.

- Blir Pirate Bay dømt i rettsaken, som etter planen skal avsluttes onsdag 4. mars, kan det medføre strengere sanksjoner, også for studenter her til lands.

Kilde: Wikipedia