S tudieturen ble finansiert og organisert av den kinesiske gjødselprodusenten Kingenta.

Studieturen er et ledd i et femårig samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Kingenta, og oppholdet hadde en varighet på to uker.

Ingrid og Mai-Linn forteller at de tydelige tegnene til en økonomi i enorm vekst var det som gjorde sterkest inntrykk under oppholdet, og at nysgjerrigheten for Kina var noe av det som motiverte dem til å bli med på turen.

Jeg ønsket å lære mer om Kinas kultur generelt, hvordan man gjør forretninger i Kina bygge kontakter og nettverk og se Kina med egne øyne, sier Mai Linn, og blir supplert av Ingrid, som legger vekt på betydningen av å lære mer om miljøutfordringer i et internasjonalt perspektiv.

 

Økt forståelse

Lars Bakken er proferssor ved NMBU og deltok på turen. Han forteller at formålet med reisen er å øke forståelsen for Kinas historie og kultur, og den eksplosive utviklingen landet er inne i, så vel som miljøutfordringene denne utviklingen har forårsaket.

På reisen får studentene mange foredrag, både av industrifolk og universitetsfolk, vi besøker industri, jordbruk, og forskningsinstitusjoner som arbeider med miljøspørsmål. Det er stor søkning til kurset, og vi velger med hensikt ut studenter fra vidt forskjellige studieretninger fordi det er ønskelig at de skal kunne lære av hverandre, sier Bakken.

 

 

De to studentene forteller at oppholdet hadde et tettpakket program, og at de sjeldent hadde tid til å kjede seg i løpet av tiden i Midtens rike.

Turen var svært innholdsrik både faglig og kulturelt. Vi besøkte blant annet den Norske ambassaden i Beijing, Kingentas kontorer i Beijing og Linshu, to universiteter og Kinas største produsjonsbase for «slow controlled release fertilizer», forteller de.


 

Møte med kinesiske studenter

Som om ikke det var nok, fikk studentene fra NMBU i Ås også oppleve kjente og verdensberømte steder som Den himmelske freds plass, Den kinesiske mur og Tai-fjellet, som står på UNESCOS verdensarvliste.

Men naturperler og landemerker var heldigvis ikke det eneste turen hadde å by på. De fikk også muligheten til å møte kinesiske studenter og oppleve kinesisk kultur på nært hold.

Vi ble invitert til et cocktailparty med ansatte i Kingenta, hvor vi fikk se tradisjonell kinesisk underholdning. I tillegg, opplevde vi «free talks» med kinesiske studenter, og var på middag med dem, sier Mai-Linn og Ingrid.

De forteller at det var veldig interessant å møte kinesiske studenter og få et innblikk i hvordan en kinesisk studenthverdag skiller seg fra den norske.

De vi snakket med var positive og interesserte. Vi har hatt noe kontakt med et par av studentene i etterkant av reisen via WeChat, et sosialt medium hyppig brukt i Kina. Facebook og Google og lignende er sperret av myndighetene, sier de to.

De to studentene oppdaget at boligsituasjonen til studenter i Kina skiller seg mye fra det vi er vant til fra Norge.

De kinesiske studentboligene gjorde inntrykk. Til sammenlikning har de færreste av oss som studerer her i Norge særlig grunn til å klage. De bodde fire stykker på små rom, med en overfylt pult under køyesengene, og da skal vi ikke gå nærmere inn på sanitærforholdene, sier Ingrid og Mai-Linn.


 

Kulturforskjeller

Ingrid og Mai-Linn forteller at de observerte flere områder hvor det kinesiske samfunnets normer skiller seg fra det norske. Blant annet var kjønnsdeling i Kina langt mer vanlig enn i Norge.

Vi forsto ellers at det var en tydelig kjønnsfordeling når det gjaldt sport.

For eksempel hadde ingen av jentene spilt basket før, selv om det var flere basketbaner på skolen. De kinesiske jentene ble imponert over å høre at jenter i Norge deltar i de samme idretter som guttene, forteller Ingrid og Mai-Linn.

De to norske jentene synes også det virket som at kjønnsfordelingen gjentok seg i arbeidslivet.

Vi fikk høre at kvinner og menn har like karrieremuligheter. Likevel oppfattet vi at markedet nok er tøffere for kvinner. Vi møtte for eksempel ingen kvinnelige ledere i løpet av vårt opphold, sier de.

I arbeidslivet, er også balansen mellom jobb og fritid mindre balansert enn i det norske samfunnet, og de to studentene la merke til at kineserne har lange dager.

Kineserne har tøffere arbeidsvilkår enn hva vi er vant med i Norge. I tillegg til lengre dager og mange færre fridager, fikk vi høre at de fleste pendler minst en time om dagen både til og fra, sier Ingrid og Mai-Linn.


 

Kunnskap er makt

De to studentene forteller at de har lært mye om hvor viktig det er å kjenne kinesisk kultur og historie hvis man skal gjøre forretninger i landet. For eksempel setter mange kinesere pris på at man kan språket, og kunnskap om kinesisk samfunnsliv vil være en viktig kompetanse for norske selskaper som skal inn på det kinesiske markedet.

Ingrid og Mai-Linn tror at å delta på studieturer som den NMBU og Kingenta arrangerer gir en førstehånds erfaring det vil være behov for i årene framover.

Deltar man på denne reisen lærer man om den kinesiske kulturen. Man får et makroperspektiv særlig når det gjelder Kina og landbruk, også i et globalt perspektiv, avslutter Ingrid og Mai-Linn.