Norske statsborgere utenfor Norges grenser har rett på medisinsk hjelp. Men pass på at trygdepapirene er i orden. Det er derfor ekstra viktig at formalitetene er i orden når du forlater Norge. Hva du trenger av papirer kommer an på hvor du skal studere. Alle som får støtte fra Lånekassen er automatisk medlemmer av Folketrygden.Europisk helsetrygdkort
Skal du studere i et EØS-land eller i Sveits, trenger du
Europisk helsetrygdkort. Kortet bestiller du enkelt på trygdeetatens nettsider, og løpet av noen dager har du kortet i postkassen. Dette kortet gir deg rett på nødvendige helsetjenester i studielandet. Flesteparten av landene krever at du bruker det offentlige helsetilbudet.

EØS-avtalen omfatter følgende land:
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Slovakia, Slovenia Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Må melde flytting i Sverige og Danmark

Skal du studere innenfor Norden, skal du være folkeregistrert i det landet du er bosatt. Norske studenter i Sverige og Danmark trenger et svensk eller dansk personnummer for å kunne avlegge eksamen. Du må dermed melde flytting (være bosatt) i Sverige eller Danmark for å få personnummeret. Når du er innmeldt i det svenske eller danske Folkeregisteret dekkes du medisinsk av studielandet.(Kilde: vg.no)