Om du skal ut å fly så husk at det er kommet nye regler vedrørende håndbagasje. Spesielt det med å ta med noe flytende ombord er det regler som krever forberedelse. Væsken skal has i 1 dl store beholdere i en gjennomsiktig pose. Her er de nye reglene fra luftartstilsynet. Reglene vil gjelde i hele EU, EØS området samt Sveits.

Nye regler for hva du kan ha med på fly fra 6.11.2006.

 


"Bagasjereglene 
gjelder fra 6. november 2006 i hele EU, EØS området."
                       
Luftfarttilsynet

De nye reglene for hva du kan ha med i håndbagasjen

 • Begrenset adgang til å ta med flytende væsker, maksimalt en desiliter per beholder.
 • Passasjerer kan ta med inntil 10 beholdere som får plass i en gjennomsiktig og lukkbar plastpose med et volum på maksimalt en liter.
 • Passasjer skal kunne vise frem denne plastposen i sikkerhetskontrollen.
 • Endringer i maksimal størrelse for kabinbagasje til 56 cm x 45 cm x 25 cm., men med mulighet for visse unntak for for eksempel musikkinstrumenter. Denne endringen vil imidlertid først bli gjennomført seks måneder etter at de overstående forslag er tatt inn i regelverket.
 • Reisende skal passere gjennom sikkerhetskontrollen uten yttertøy eller jakke.
 • Bærbar PC og store elektriske artikler skal tas ut av håndbagasjen ved sikkerhetskontrollen.
 • De nye reglene vil fortsatt tillate at flyreisende, under visse vilkår, kan kjøpe større kvantum av væsker i butikkene på flyplassene.
 • Forslaget vil ikke berøre flytende væsker som sendes i innsjekket bagasje.

  les mer om de nye reglene på luftfartstilsynet.no

  Se video fra Gardermoen som omtaler de nye reglene