(StudentTorget.no):

Beveger man seg langt utenfor Norges grenser bør man være rustet til kamp mot usynlige fiender. Ved å ta riktig reisevaksine kan du nyte ferien uten å bekymre deg.
 
Virus og bakterier har forårsaket mye smerte og lidelse, og vært roten til det onde i mange århundrer. Fremdeles dør mennesker av sykdommer man kunne unngått ved å vaksinere seg.
 
Den aller første vaksinen har opphav i Kina, og var mot kopper. Den fungerte ved at man pustet inn pulverisert vev fra de menneskene som allerede hadde dødd av sykdommen. Hele 45 millioner mennesker døde av kopper, bare i Europa, men heldigvis erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) at denne sykdommen var utryddet i 1979. Da hadde den fått lov til å herje fritt fra 1700-tallet.
 
Ordet vaksine stammer fra det latinske navnet vacca som betyr ku, og oppstod i sin helhet som vaccinia, som betyr kukopper. I Europa ble nemlig vaksinasjonen mot kopper gjort av en mann med navn Edward Jenner. Han sprøytet enkelt og greit puss fra koppene kua hadde fått, inn i kroppen.
 

LES OGSÅ: Europa rundt på skinner

 

Hvorfor man bør vaksinere seg?

Steder man kan vaksineres:

Oslo 
Reiseklinikken  
St. Olavs plass 3, 0165 Oslo
22 99 15 80 ‎

Bergen
Sentrum Reisemedisin  
Strandgaten 14, 5013 Bergen
55 96 27 70 ‎

Trondheim
Reisevaksiner Trondheim AS
Fjordgata 10, 7010 Trondheim
73 80 67 90 ‎

Stavanger
Reisemedisinsk Senter, 
Stavanger Universitetssykehus
Armauer Hansens vei 20, 4011 Stavanger
51 51 33 55 ‎

Kristiansand
Vaksinasjonskontoret 
Gyldenløves gate 23, 4611 Kristiansand
38 07 57 07 ‎

 
Ifølge Tidskrift for den norske legeforening er vaksinasjon positivt for flere enn deg selv. Når du vaksinerer deg unngår du å få smitte, og du blir dermed heller ingen smittebærer. Du sørger dermed for at virus og bakterier ikke spres videre, samtidig som du unngår å bli syk selv.
 
Vaksinen med den aktuelle sykdommen smitter oss, men gjør oss likevel ikke syk fordi viruset ikke er sterkt nok. Antistoffene kroppen danner beskytter oss automatisk hvis vi skulle bli utsatt for det samme viruset, eller bakterien ved en senere anledning.
 
 

Aktuelle reisevaksiner

 
Folkehelseinstituttet har god oversikt over hvilke vaksiner man må eller bør ta. Og i Norge bør alle generelt være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
 
Skal man ut å reise varierer det fra land til land hva man bør vaksineres mot. Ofte kan ulike faktorer som hva man skal gjøre på reisen, og i hvilke om råder man skal bevege seg, ha stor betydning for om man må vaksineres eller ikke. Noen land krever også dokumentasjon av vaksinasjon ved innreise for å forsikre seg om å minske smittefaren. Se hvilke vaksiner du må ha i ulike deler av verden her
 
Dette er de vanligste sykdommene du må vaksineres mot:
 
Gulfeber: er en alvorlig infeksjon som kan gi betennelse i lymfevev, lever, nyrer og hjerte. WHO har anslått at det er 200.000 tilfeller av denne infeksjonen på årlig basis, og at så mange som 30.000 dør. Man smittes via myggstikk fra smittebærende mygg. Symptomer som feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter og kvalme med oppkast er vanlig i den første tiden.
 
Hepatitt A: er en betennelse i leveren forårsaket av et virus. Spres oftest via sex, og er hyppigst hos menn som har sex med andre menn. Symptomer som vekttap, slapphet, leddsmerter og diaré er vanlig i den første fasen. Mange kan utvikle gulsot også.
 
Hepatitt B: ligner hepatitt A, og har de samme symptomene. Omtrent 70% er likevel symptomfrie slik at smitten kun oppdages på blodprøver.
 
Japansk Encefalitt: er en alvorlig hjernebetennelse som er utbredt i Sydøst-Asia. Viruset finnes normalt hos gris som ikke har symptomer, og spres videre til mennesket via myggen. De fleste som blir smittet har lite symptomer og blir friske av seg selv, men en liten prosent kan utvikle hjernebetennelse der dødeligheten er 10-50%. Da er symptomene kraftig hodepine, kvalme, oppkast, nakkestivhet, kramper og bevisstløshet.
 
Kolera: er en akutt diarésykdom som kommer fra en bakterie iforurenset vann. Det er vanlig med store epidemier på kort tid. Symptomene slår plutselig til med kraftig og vandig diaré. Ofte kan man miste så mye som en liter per time, derfor er det fare for uttørking, lavt blodtrykk og sirkulasjonssvikt.
Meningokokk: er en infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen. Den er forårsaket av en bakterie og er den vanligste typen av hjernehinnebetennelse. Den betegnes som smittsom, og symptomene er høy feber, frostanfall, avtagende bevissthet, tegn på sjokk(kald, blek og klam) og blødninger under huden.
 
Tyfoidfeber: skyldes to bakterietyper, og fører til akutt mage/tarm infeksjon med feber og nedsatt allmenntilstand. Sykdommen finnes over hele verden, men den er mest utbredt i utviklingsland. På verdensbasis er det så mye som 22 millioner tilfeller årlig, hvor 200.000 av disse ender med dødsfall.
 
(Kilder: Norsk helseinformatikk, Folkehelseinstituttet)

Klikk her for å se studentrabatter i Norge