Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som management consultant i Quartz+Co. Kort fortalt vil det si at jeg jobber med å hjelpe toppledelsen i større norske og utenlandske selskap med de utfordringene de måtte ønske hjelp til. Stort sett er alt vi gjør av en grunnleggende strategisk karakter; enten det er å forbedre salgsvirksomheten eller driften i et selskap, om vi gir råd i forhold til et oppkjøp, eller om vi hjelper et selskap med å implementere endringer i organisasjonen.

Quartz+Co er et av skandinavisk ledende konsulentselskap med kontorer i Oslo, København og Stockholm. Vi er omtrent 190 ansatte hvorav 140 er konsulenter. Våre kunder befinner seg i de fleste store bransjer i Skandinavia; som energi, transport, konsumentvarer, detaljvarehandel, farma, telekom og media, bank og finans, industri, offentlig sektor og private equity.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Når man jobber som konsulent så er det en ting som er sikkert, og det er at det ikke finnes én typisk arbeidsdag. Alt avhenger av hvilken kunde man jobber for og hva slags utfordringer man jobber med. Noen prosjekter jobber jeg helt selvstendig og styrer tiden min selv, mens jeg i andre prosjekter, hvor vi er avhengig av å jobbe tett med kunden, tilpasser meg etter hvordan de jobber. Noen prosjekter går over lang tid, mens andre varer bare noen få uker og er veldig intensive.


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

For å lykkes som strategikonsulent i Quartz+Co er det viktig å være analytisk, nøyaktig og ha sterke kvantitative evner. I tillegg legger vi sterk vekt på at man må gå godt over ens med andre mennesker, være god til å kommunisere og at man lett tar initiativ.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke/din bransje?

Management consulting er av mange sett på som et veldig godt springbrett til en videre karriere i næringslivet, og det er det definitivt. Strategikonsulenter er ettertraktet innenfor private equity og til leder og mellomlederposisjoner i de fleste næringer. I vår bransje er det derfor mange som begynner med tanke på kun å bli i to-tre år. Dette for å lære metodikken vi jobber etter og få tilgang til den verktøykassen som gjør at vi kan drive effektiv problemløsning og effektfull kommunikasjon.

LES OGSÅ: Vurderer du å bli dommer? Les tingrettsdommerens erfaringer og tips!

I Quartz+Co ønsker vi at ansatte skal se på management consulting som en egen karrierevei. Derfor har vi laget en motiverende karrierestige med fire hovednivåer. A (nyutdannede) til D før man eventuelt blir partner. Hvert nivå gir nye krav, utfordringer og belønninger. Dette er ikke et system hvor du blir belønnet på bakgrunn av hvor lenge du har vært ansatt, men hvor raskt du utvikler deg og blir klar for nye arbeidsoppgaver. Det er ikke slik at du må vente på at en stilling blir ledig for at du kan rykke opp til et nytt nivå, men det er din egen fremdrift som avgjør hvor fort du klatrer. 


I tillegg til en motiverende karrierevei, så mener vi at det er viktig å ta hensyn til deg og hvilken balanse du mener er riktig mellom jobb og privatliv. Det kan være perioder hvor det er greit for deg å jobbe mye. Dette vil være perioder hvor du vil ha en bratt læringskurve og rykker oppover i karrierestigen raskere. Så kan det komme perioder hvor du ønsker å ta det roligere. I motsetning til andre konsulentselskaper som har en filosofi om at du enten må bevege deg oppover eller gå, så tror vi det er viktig å ta hensyn til hver enkelt og heller skru farten litt ned når det er behov for det. Vi mener dette gjør at dyktige folk blir hos oss lengre og får muligheten til å ha management consulting som karrierevei.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke/din bransje?

Som en nyansatt konsulent jobber jeg hovedsakelig med å analysere kvantitative data som regnskap og markedsdata, samle inn og analysere kvalitative data som kunde- og dybdeintervjuer. Deretter lager jeg strukturerte presentasjoner av resultatene, som videre presenteres og leveres til kunden. 


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er femårig siviløkonom (MSc in Business and Economics) utdannet ved Handelshøyskolen BI med en major i strategi og en minor i finans.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tror at jeg fikk tilbud om å begynne i Quartz+Co først og fremst fordi jeg var en god match med Quartz+Co sin filosofi og energinivå. Selvfølgelig måtte jeg vise at jeg var faglig sett dyktig nok og hadde de kvantitative og analytiske evnene som trengs for å lykkes som konsulent. I tillegg leverte jeg på det lille ekstra, som gjorde at de som intervjuet meg fikk troen på at jeg ville bidra positiv til Quartz+Co-sivilisasjonen.

De grunnleggende ferdighetene har jeg tilegnet meg gjennom å jobbe hardt på skolen og jobbe grundig med fagene jeg tok. De lille ekstra har jeg fått fra å jobbe ved siden av studiene og engasjere meg på frivillig basis både på skolen og i samfunnet for øvrig. 

 

Hva er dine anbefalinger og råd til de som vil begynne i samme yrke?

Intervjuprosessen er en barriere som man må igjennom hvis man ønsker å bli strategikonsulent. I denne prosessen pleier konsulentselskapene å utsette kandidatene for caseintervjuer. Disse består av alt fra å tenke seg til noe man ikke har forutsetninger for å kunne svare på, såkalte brain teasers (eks. hvor mange BankID innlogginger skjer i Norge i et år) - til å løse et reelt forretningscase som selskapet har jobbet med tidligere. Dette er ikke for å være vanskelig med kandidatene eller ubehagelige, men på hver sin måte gir disse casene kandidaten anledning til å vise hvordan han eller hun tenker, evne til å samle og strukturere informasjon og løse problemstillinger. Slike case er veldig vanskelig å løse på en god måte uten trening. Jeg anbefaler at man helst sammen med andre øver seg på å løse slike case før man møter på intervju. Det finnes også mange ressurser man kan bruke for å trene på dette på internett.


I tillegg anbefaler jeg at man har tenkt igjennom hvem man er og hvordan man har kommet seg dit man er. Hva som er ens styrker og svakheter (utover å kunne ramse opp tre sterke og svake sider). Ikke minst hvorfor en ønsker å jobbe som konsulent og akkurat i Quartz+Co. Her er det viktig å finne en rød tråd.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Vi søker personer som er analytiske, initiativrike og kreative. Ettersom vi er et ungt selskap, ser vi i tillegg etter personer som har driven til å bygge selskapet vårt videre med oss.

Vi ser etter de som har vært i toppsiktet når det gjelder akademiske prestasjoner. Når det gjelder studieretning så er det viktig for oss at de vi ansetter har en grunnleggende og god forretningsforståelse. Derfor rekrutterer vi stort sett mastergradsstudenter fra økonomirettede linjer; som siviløkonomer, samfunnsøkonomer og ingeniører fra industriell økonomi. Vi utelukker selvfølgelig ikke dyktige kandidater fra andre studieretninger, men da blir det desto viktigere at du får frem din forretningsforståelse i både søknaden og under intervjuet.


 

Et siste spørsmål: Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke/din bransje og har dere noen frynsegoder?

Det beste med å jobbe som strategikonsulent er at du får jobbe med spennende mennesker, spennende problemstillinger og stor muligheter til å påvirke din egen hverdag. I tillegg var det veldig viktig for meg å få en jobb hvor jeg kunne utvikle meg i og stadig bli utsatt for nye utfordringer. Som konsulent gir man gjerne svært mye av seg selv til jobben og til gjengjeld blir man også godt tatt vare på av jobben.