Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som konsulent i avdelingen Environment and Energy Efficiency i Det Norske Veritas på Høvik.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Foreløpig har jeg ikke hatt noen typisk arbeidsdag. Dagene er svært varierte både i lengde og innhold. Dagene på kontoret inneholder analysearbeid og møter med kunder eller kolleger. Er man ute hos kunden deltar man gjerne på intervjuer eller workshops. I tillegg har jeg vært heldig og fått reist litt og samlet litt praktisk erfaring.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Jeg tror det er viktig å være nysgjerrig og positiv. Som konsulent må man også kommunisere godt og kunne behandle tall og store datamengder.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke/din bransje?

Mitt inntrykk er at de ansatte blir værende i DNV i mange år. Dette skyldes nok flere ting, men jeg tror det gode interne jobbmarkedet og mulighetene for å jobbe internasjonalt gjør at folk føler at de får nok utfordringer ved å bli værende.


Med økende erfaring endrer nok arbeidsoppgavene seg mer i retning lederskap og administrative roller.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke/din bransje?

Mange starter som konsulenter og rådgivere. Som nyutdannet får man gjerne ansvar for analyser og beregninger som er del av større prosjekter. Man deltar også i møter, workshops og tar del i prosjektleveranser for å lære. Med økende erfaring øker også ansvaret og omfanget av arbeidsoppgavene.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i Trondheim.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

Jeg tror at min bakgrunn skilte seg litt fra mengden, og at kombinasjonen teknologi og økonomi blir ansett som spennende. I tillegg var det sikkert en hel del flaks og tilfeldigheter.

 

 

Hva er dine anbefalinger og råd til de som vil begynne i samme yrke?

Bruk rekrutteringsdager og bedriftspresentasjoner til å bli kjent med bedriften og hva de står for. Spør nyansatte om hvordan arbeidsdagen ser ut og hvordan den første tiden har vært. Ingen spørsmål er dumme.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Jeg tror en positiv innstilling og genuin interesse for miljø- og energispørsmål er vel så viktig som plettfrie vitnemål og tosidige CV-er. Utdanningsretning er heller ikke avgjørende så lenge man kan behandle tall og behersker konsulentrollen. Ulik bakgrunner er nok heller en fordel.

 

Et siste spørsmål: Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke/din bransje og har dere noen frynsegoder?

Det beste med DNV er det gode miljøet vi har på jobben! Forøvrig liker jeg veldig godt det brede tilbudet bedriftsidrettslaget tilbyr. Her finner du alt fra yoga til fjellklatring.