Mitt traineeprogram

Navn: Beate Auke

Utdanning: Siviløkonom fra Toulouse og Mannheim, med spesiell vekt på bank/finans og internasjonal handel

Aktuell med: Trainee i Trainee Innlandet

 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som trainee i Trainee Innlandet, en regionbasert trainee-ordning på Innlandet.

Jeg skal jobbe i 3 bedrifter à 8 mnd. De fleste bedriftene befinner seg på Hamar, men i den senere tid har nye bedrifter fra andre byer sluttet seg til ordningen.

I dag er 12 medlemsbedrifter og 16 traineer med.

Jeg begynte med å jobbe i økonomiavdelingen i Norsk Tipping. Etter 8 mnd gikk jeg over til Sparebanken Hedmark hvor jeg jobber i bedriftskundeavdelingen. De siste 8 mnd skal jeg jobbe i Gjensidige innenfor salg/coaching.

Selv er jeg siviløkonom, men traineene har forskjellige bakgrunner, for eksempel ingeniører, naturvitere, markedsførere og pedagoger.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Den er veldig variert.

Den kan begynne med et avdelingsmøte med banksjefene i bedriftskundeavdelingen. Der diskuteres interne planer og det utveksles erfaringer med for eksempel kunder. Det er også fokus på dagens makroøkonomi og hvilke utfordringer finansbransjen står ovenfor.

Deretter kan det dukke opp et kundemøte i banken eller hos en bedrift. Det er som regel i forbindelse med et nytt lån til et prosjekt og vi går da først gjennom informasjon om selskapet før besøket og forbereder spørsmål i forhold til strategi og regnskap.

Det er viktig å treffe kunden for å få en oversikt og en magefølelse for prosjektet og ledelsen. Jeg har ofte vært på besøk rundt omkring i Hedmark og fått informasjon og innblikk i hvordan bedriftene jobber og hvilken strategi de legger til grunn videre.

Etter bedriftsbesøket skriver jeg en kredittsak som beskriver caset utfyllende og om lån blir innvilget eller ikke. Hvis det er et vanskelig case eller et veldig stort beløp må det tas opp til kredittmøte med administrerende direktør.

Ellers gjør jeg oppgaver på tvers av fagområder og får mye tid til egen læring.


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Som trainee bør man være omstillingsdyktig og lærevillig.

Nyutdannede kan benytte seg av de innspill de kan komme med som unge, bedriftene setter pris på at noen ser på rutiner og prosesser med nye øyne, samt kommer med ideer og forslag til forbedringer.

Du burde ta initiativ og gripe de mulighetene som byr seg.

 

Hvordan er den typiske karrierevegen videre i ditt yrke / din bransje?

Mange traineer blir i en av bedriftene de har jobbet i under perioden, det er gode jobbmuligheter der. Eksempelvis har traineer fått salgslederstilling, eller blitt valutamegler. Her er det store variasjoner.

Hvis man ønsker å søke jobb i en helt annen bedrift er det en veldig god erfaring å ha vært trainee. Som økonom har jeg et bredt grunnlag etter trainee perioden, med erfaring innen regnskap, finans og salg i 3 forskjellige bedrifter etter bare 2 år.

Mulighetene er mange og det finnes ikke en typisk karrierevei. Flere sikter seg inn i lederstillinger.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Det blir som jeg allerede har beskrevet, men helt i begynnelsen er det mye informasjon for å bli kjent med bedriftene og de forskjellige avdelingene.

Det er gode introduksjonsprogram i bedriftene og arbeidsoppgavene i begynnelsen kan variere veldig, alt fra små oppgaver til store prosjekter.

Man velger til dels sine egne oppgaver og utarbeider en plan sammen med den i bedriften som er trainee-ansvarlig.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Siviløkonom fra Toulouse og Mannheim, med spesiell vekt på bank/finans og internasjonal handel.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Opptaksprøvene besto av intervju og gruppeoppgaver.

Fagbakgrunnen og det at jeg har studert i utlandet samt gode karakterer var nok utslagsgivende. Andre egenskaper som ble verdsatt var gruppesamarbeidsevner og kreativitet.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Jeg anbefaler studenter som ikke er 100 % sikker på hva de vil jobbe med å være trainee. Det gir et bredt grunnlag og mange kontakter.

Mitt råd må vel være å gjøre seg kjent med ordningen og lese om oss og bedriftene på nettsiden www.vl-trainee.no for å gjøre seg opp en mening om hvilke bedrifter som er mest interessante.

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har? (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)

Det er krav om minst 4 års høyere utdanning. Traineene har veldig forskjellige faglige bakgrunner, alt fra ingeniører og naturvitere, til økonomer og pedagoger.

Som person er det viktig å være omstillingsdyktig, fleksibel og nysgjerrig.

 

Et siste spørsmål! Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben min er at den er så fleksibel.

I tillegg til interessante og lærerike oppgaver på mitt arbeidssted er jeg med på fellessamlinger med de andre traineene hvor vi får kurs innenfor kommunikasjon, coaching, teambuilding, presentasjonsteknikk, prosjektledelse m.m.

Representanter fra Kallerud Kompetanse står for kursene og er veldig engasjerende.

Frynsegodene er sertifisering av kommunikologikurs, turer med faglig innhold og spennende verv i forskjellige organiseringer.