Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg er ansatt som forsker i Telenor Research and Innovation (R&I). Der jobber jeg i gruppe som heter Technical Architecture under avdelingen Network Technology. Jeg jobber på Fornebu utenfor Oslo, men vi har også avdelinger i Trondheim, Tromsø og Malaysia. I tillegg er Telenor representert med selskaper i totalt 13 land, så mulighetene er mange for den som ønsker å jobbe i utlandet.


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Som ansatt i Telenor R&I jobber jeg kun på prosjekter. Det kan være interne forskningsprosjekter, samarbeidsprosjekter med forretningsenheter eller internasjonale prosjekter. Per i dag deltar jeg på to prosjekter, et som pågår i Telenor Norge og et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom teleoperatører som Telenor og utstyrsleverandører.

Generelt er arbeidsdagen min er en lett blanding av prosjektmøter, selvstendig arbeid, telefonkonferanser, leverandørmøter og faglige diskusjoner med kollegaer, avbrutt av en og annen kaffepause.


Hva skal til for å lykkes i din jobb?

I jobben min er det en stor fordel om du er løsningsorientert og greier å se nye muligheter, både i forhold til ny teknologi og økonomisk gevinst. Det forventes at du selv tar ansvar og initiativ til nye prosjekter og oppgaver, og ikke bare venter på å bli tildelt arbeidsoppgaver.

I og med at man kun jobber i prosjekter må du kunne samarbeide tett med andre, samtidig som du evner å jobbe selvstendig. Noe av det viktigste vi gjør i vår avdeling er rådgivning og kompentansedeling slik at de rundt deg kan gjøre jobben sin bedre. Pedagogiske egenskaper og presentasjonsevner (både muntlig og skriftlig) er derfor en stor fordel.Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Som nyutdannet ansatt i Telenor R&I starter man som forsker eller rådgiver. Neste steg på stigen er seniorforsker eller seniorrådgiver. Forskerstigen er noe mer akademisk med krav til publisering, deltakelse på forskningsprosjekter og internasjonal erfaring, mens rådgiverstigen stiller høyere krav til deltagelse i forretningsnære prosjekter og prosjektledelse.

Generelt sett gir bransjen mange muligheter, og en typisk karrierevei er vanskelig å sette fingeren på. Avhengig av interesser kan man velge å jobbe med teknisk fokus, eller gå karrierestigen mot ledelse. 

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år


Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Det er vanskelig å peke på en typisk startjobb, men de fleste fra mitt klassekull startet som konsulenter og jobber i dag med alt fra systemutvikling til prosessforbedring og ledelse. Mulighetene er mange som nyutdannet sivilingeniør, og det er ingen selvfølgelighet at du jobber direkte med det du lærte under studiene.Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi ved NTNU, med spesialisering i telematikk og systemutvikling. Med andre ord har jeg studert programmering, systemutvikling, teknologiledelse, nettverksarkitektur bare for å nevne noe.


Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg ønsket å skrive den avsluttende diplomoppgaven i studiet for Telenor, så jeg tok direkte kontakt med Telenor R&Is avdeling i Trondheim. Der ble jeg tildelt både fast kontorplass og veiledere. Den tette kontakten med avdelingen var nok medvirkende til at jeg fikk jobbtilbud underveis i semesteret.


Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

En master-/sivilingeniørgrad er vel mer eller mindre en forutsetning. Bruk litt tid på å finne ut hva du har lyst til å jobbe med og hvor. I dag er arbeidsmarkedet veldig bra, så man trenger nødvendigvis ikke å hoppe på det første jobbtilbudet. Sommerjobb og oppgaveskriving er en fin måte for både deg og arbeidsgiver å bli kjent på før man eventuelt skriver under på et jobbtilbud.Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Utdannelse er nok første skritt på veien. Med en mastergrad/siv.ing.grad innen IT (kommunikasjonsteknologi, datateknikk eller lignende) er du godt på vei i forhold til tilsvarende jobb som jeg har. Gode resultater i løpet av studiet er selvfølgelig en fordel. Det må sies at Telenor som selskap selvfølgelig ikke bare behøver teknologer, de fleste utdannelsesretninger er aktuelle.

Som person må du være ansvarsfull og initiativrik. Du må kunne jobbe sammen med andre mennesker i prosjekt, samtidig som du er selvgående i forhold til egne arbeidsoppgaver.


Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med jobben min er nok den store friheten og påvirkningskraften jeg har i forhold til min arbeidshverdag. Jeg har fleksibel arbeidstid, og jeg styrer selv om jeg vil for eksempel jobbe hjemmefra en dag eller avspasere en fredag. Ingen prosjekter er like og jeg har stor mulighet til å styre min videre karriere i den retningen jeg selv ønsker, enten det skulle være mot faglig spesialisering eller mot ledelse. Telekom-bransjen er absolutt ikke ferdigutviklet; det er mange spennende utfordringer som venter på deg.   


Som Telenor-ansatt har jeg naturlig nok fri mobiltelefon og bredbånd hjemme. Vi har i tillegg lunsjordning, sponset medlemskap på treningssenteret på Fornebu og drøssevis med aktive bedriftslag å velge mellom. Med fri i romjulen og påske har jeg har til sammen seks uker ferie, noe som er én uke mer enn det som er vanlig ellers i arbeidslivet.

Takk for at du svarte og lykke til videre!