Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som systemkonsulent for Steria.

 

Mitt Yrke

Navn: Øyvind Norstein Øvregård

Stilling: IT-konsulent

Ansatt ved: Steria (nå kjent som Sopra Steria)

 

Steria er et franskeid selskap med over 19 000 ansatte verden over. Det er et av Norges ledende it- konsulentskaper med over 375 medarbeidere.

Jeg jobber hovedsakelig med programvareutvikling og utviklingsrelaterte oppgaver.

Å være IT-konsulent innebærer at man har muligheten til å få jobbe med stadig nye og varierte oppgaver.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Noe av det som tiltaler meg mest med denne bransjen, er at ingen arbeidsdager er like.

Som konsulent, flytter man mellom ulike prosjekter. Man kan ha forskjellige roller fra prosjekt til prosjekt.

For øyeblikket, sitter jeg på et større prosjekt der bare en ting er sikkert når det gjelder hvordan arbeidsdagen ser ut: oppgavene er ikke de samme fra dag til dag.

Dette stiller selvfølgelig krav til det å kunne omstille seg raskt og man må kunne sette seg inn i nye problemstillinger på kort tid.

Det er moro når det skjer mye, og det gjør det nesten hele tiden! 

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Nøkkelen til å bli en dyktig IT-konsulent ligger mye i det å være tilpasningsdyktig.

Som konsulent, står man stadig overfor nye utfordringer og problemstillinger ettersom man går fra prosjekt til prosjekt. Da er det viktig å ha evnen til å kunne tilegne seg spesifikk bransjekunnskap i løpet av kort tid, samtidig som man tilpasser seg kundens behov og ønsker.

IT-bransjen er en bransje i stadig utvikling, og man må derfor kontinuerlig oppdatere seg på kunnskapsfronten, for eksempel i form av sertifiseringer og kurs slik at man ikke blir en dinosaur.

Det er også viktig å være flink til å kommunisere med andre mennesker. Godt samarbeid alltid er nøkkelen til suksess.

Derfor tror jeg at den typiske "IT-nerden" kommer til kort i denne bransjen, da det gjelder å være omgjengelig og utadvent, i tillegg til å være faglig dyktig.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

De fleste jobber noen år som utviklere. Man kan velge om man vil fortsette med utvikling, men veien videre er kort for de som for eksempel ønsker å bli systemarkitekter, prosjektledere osv.

I et større selskap som Steria, med mange forskjellige avdelinger og kompetanseområder, eksisterer det selvfølgelig mange muligheter, alt etter hva man vil og er god på.

Dersom man vil bli ekspert innenfor ett domene, er dette en mulighet, hvis man er mer interessert i ledelse og administrasjon, er det også fullt mulig å utvikle seg i den retningen.

Et faglig bredt grunnlag er viktig, uansett hvilken retning man velger å gå.

Det er i grunnen bare en selv som setter begrensninger. 

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

For nyutdannede i denne bransjen, handler det om å komme seg ut i et prosjekt så snart som mulig. Det er ute i den virkelige verden man lærer.

Når man kommer rett fra skolebenken, er man full av nylært kunnskap og motivasjonen er høy. Det man mangler er erfaring.

Derfor handler de første jobbene og arbeidsoppgavene man har om å skaffe seg erfaring.

Dersom man kommer ut på prosjekt, begynner man kanskje som ren utvikler, tester, koordinator eller lignende.

Dersom man ikke kommer seg på prosjekt med en gang, handler det om å bygge erfaring i form av internprosjekter, sertifiseringer eller andre former for kompetansebygging.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg studerte sivilingeniør datateknikk ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Her spesialiserte jeg meg innenfor kunstig intelligens og skrev hovedoppgave om kunstige nevrale-nettverk. 

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Gjennom ulike bedriftspresentasjoner og samtaler med flere av de ansatte, fikk jeg øynene opp for Steria. Jeg syntes konsulentbransjen virket spennende og visste at det var her jeg ville.

Relevant utdanning fra NTNU, sammen med gode resultater, bidro til at jeg ble innkalt til intervju.

På jobbintervju er det derimot andre kriterier som gjelder. Det som var utslagsgivende var at jeg fikk vist min interesse for systemutvikling, og at jeg er en person som passer Steria og konsulentbransjen.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Som allerede nevnt, er faglig dyktighet essensielt.

For å bli faglig dyktig, må man ha interesse for det man driver på med.

Når det er sagt, så må det også nevnes at karakterene fra universitetet ikke betyr alt. Det er viktig å vise innsats og engasjement også på andre områder.

Man må trives sammen med andre mennesker for å gjøre det bra i dette yrket.

Så derfor, under utdanningen, tenk både fag og sosialt. Ikke streb etter å bli den stereotype programmereren som bare sitter for seg selv.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Relevant utdanning er utvilsomt en fordel.

Men, som i mitt tilfelle, hvor jeg spesialiserte meg innenfor et annet område enn det jeg jobber med nå, er ikke spesialisering innenfor noen bestemt retning noen absolutt nødvendighet.

Det er viktig å ha gode resultater å vise til, men på et jobbintervju er det vel så viktig å vise at man er interessert i det man driver på med, og ikke minst er en person som "passer" til konsulentyrket.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med å jobbe i IT-bransjen er at vi stadig jobber med, og tilegner oss kunnskap om ny teknologi. Det er veldig moro å være med på noe som er spennende og i rask utvikling.

I konsulentfirmaer, er det ofte slik at de ansatte sitter ute hos forskjellige kunder. Dette kan medføre at de ansatte ikke føler den tilhørigheten til firmaet de jobber for som de burde.

I Steria, er det høy fokus på å at de ansatte skal ha det bra og trives sammen. Derfor blir det til stadighet stelt i stand firmaturer og andre sosiale arrangementer. Det gjør at vi virkelig føler at vi blir satt pris på, i tillegg til at det skaper god stemning og samhold i selskapet.

Steria har også et eget program for nyutdannede. Dette heter graduate-programmet og er en veldig fin måte for nyutdannede å møte arbeidslivet på.

Gjennom graduate-programmet, får vi relevante kurs og deltar på sosiale arrangementer, som bidrar til at vi blir bedre kjent med hverandre og bedriften. Programmet inkluderer blant annet turer til Stockholm, København og Paris for å nevne noe…

Takk for at du svarte og lykke til videre!