Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som advokat i KPMG Law Advokatfirma DA, med bedriftsbeskatning som hovedområde.

 

Mitt Yrke: Advokat

Navn: Monica Wall

Stilling: Advokat / Senior Manager

Arbeidsgiver: KPMG Law Advokatfirma DA

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag går blant annet ut på å korrespondere med kunder, kolleger og myndigheter via telefon, e-post og møter.

Mye av tiden går med til å utarbeide eller kvalitetssikre faglige råd som vi er blitt bedt om å gi, hovedsaklig innenfor skatterett og selskapsrett, men også innen tilgrensende rettsområder.

Ofte diskuterer jeg saker med mine kolleger. Her er vi alltid åpne for en prat.

Videre går det en del tid til å koordinere prosjekter, slik at vi kommer i mål innen fristen med det vi har lovet å gjøre.

Jeg bruker dessuten noe tid på fakturering, artikkelskriving, foredragsvirksomhet, personalspørsmål, samt kursdeltakelse i Norge og i utlandet.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Det som skal til er evnen til å skape verdier for både kunden og advokatfirmaet.

For å kunne oppnå dette, er det viktig å være faglig troverdig, uredd, omgjengelig, tilgjengelig, leveringsdyktig, kommersielt innstilt og proaktiv. Proaktiv i den forstand at man stadig er i forkant av hva som forventes, både når det gjelder kvalitet og kommunikasjon.

Alt dette gjelder overfor kolleger så vel som kunder.

I internasjonale miljøer, som hos oss, må man også kunne bruke engelsk som arbeidsspråk.

Dessuten er det viktig kontinuerlig å dokumentere den tiden man har brukt.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Noen få går tilbake til forvaltningen.

Andre velger å bli intern skatterådgiver / konsernadvokat i en bedrift.

Jeg har imidlertid inntrykk av at de aller fleste fortsetter å jobbe ved et advokatkontor.

Selv er jeg ansatt i en stor bedrift med et enormt internasjonalt nettverk. Dette gjør at man har mulighet for å krydre karrieren med blant annet kurs og arbeidsopphold i utlandet, etterutdanning og lignende.

I tillegg til fagkurs, avholdes det også blant annet kurs i kommunikasjon, relasjonsbygging og presentasjonsteknikk.

Ikke minst, så har vi et veldig bra ledelsesprogram i samarbeid med eksterne konsulenter.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Mange skatteadvokater har begynt sin karriere i offentlig forvaltning, gjerne Skatteetaten, som saksbehandler.

Deretter, er det naturlig å jobbe som advokatfullmektig, og kanskje etter hvert advokat, i et advokatfirma.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg ble cand.jur sommeren 2002.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Det var nok en kombinasjon av relevant erfaring og god kjemi.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Fokuser på metode. Dette er jo en gjenganger, uansett hvilken vei du ender opp med å gå. Jurister kan jo benyttes til så mangt, men juridisk metode vil og bør du alltid få bruk for.

I den grad det er mulig, anbefaler jeg dessuten å fordype deg i det du har lyst til å jobbe med (for min del skatterett) allerede under studiet. Dette vil gi økt grunnlag for forståelse senere, selv om praktisk arbeid innebærer mer enn å kunne problemstillingene på rams.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

I tillegg til juridisk utdanning, må man ha plettfri vandel for å kunne bli autorisert som advokatfullmektig.

For å kunne jobbe som skatterådgiver i et advokatfirma, kreves det ofte relevant arbeidserfaring, fra for eksempel det offentlige.

Gode engelskkunnskaper er også en fordel.

 

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med å jobbe som advokat er at det er gøy!

Man har interessante arbeidsoppgaver, god kontroll over egen hverdag, og kundekontakt. Man spiller jo hele tiden på lag med kunder og kolleger, og det gjør hverdagen veldig trivelig.

Det beste med å jobbe med skatterett, er at det er et engasjerende fag, som stadig er under utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Og så er det jo godt betalt, når man har opparbeidet seg en viss erfaring og anseelse.

Siden jeg jobber i en stor og velutviklet bedrift, går dessuten det tekniske og administrative på skinner, slik at vi kan konsentrere oss om å gjøre det vi får betalt for å gjøre. Det er også behagelig å ha et stort faglig nettverk i ryggen.

Av frynsegoder, har vi blant annet mulighet til å jobbe hjemmefra, fri telefon, gratis fysioterapeut, kredittkort og bredbånd. I tillegg, har vi gunstig kantineordning, hvor vi kan spise så mye vi vil for noen få hundrelapper i måneden.

På utviklingsfronten, ligger forholdene godt til rette for etterutdanning, jobbutveksling og ledelsesutvikling.

Dessuten har vi gode pensjons- og forsikringsordninger, slik som innskuddspensjon, uføreforsikring, livsforsikring, helseforsikring og reiseforsikring. Videre får vi rabatter på diverse varer og tjenester, for eksempel bil, selskapsmat, tannlege, sportsutstyr og trening.

Av og til, får vi også invitasjon til ulike fritidsarrangementer, for eksempel kinofilmer, juletrefester og alumni-kvelder.

For øvrig, får vi delta på nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer ved forskjellige destinasjoner. I høst var for eksempel alle ansatte i advokatfirmaet på den spanske solkysten, hvor vi koste oss på et femstjerners strandhotell.

I tillegg, har vi ofte kontakt med KPMG-kontorer og kunder i utlandet.

For min del, har det blitt flere reiser til forskjellige destinasjoner i Europa og Asia. Det er artig å få oppleve andre deler av verden mens man jobber.

Takk for at du svarte og lykke til videre!