Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber med utforskning av verdensrommet og bemannet romfart. Det betyr ikke at jeg er astronaut eller astronom, men at jeg følger opp de mulighetene som Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA gir. Norsk romindustri omsetter nemlig for nesten 6. milliarder i året, og samarbeidet med ESA er viktig for utviklingen av både bedrifter, forskningsinstitusjoner og forvaltningen her i landet.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det blir en god del møter både hjemme og i utlandet. Vi diskuterer alt fra hvilke prosjekter norsk industri kan delta på når ESA skal lage nye romsonder i milliardklassen, til små prosjekter der studenter fra norske universiteter er utplassert i et par måneder. Jeg liker å stille godt forberedt til disse møtene og har mye kontakt med både studenter, universiteter og romindustri i forkant. Men det holder ikke å kjenne de norske aktørene, det er også viktig å kjenne ESAs arbeidsoppgaver og å  ha et nettverk innenfor organisasjonen for å få gjennomslag.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Rent personlig er det klart at en evne til å se løsninger er viktig. Det er også bra om man har gjennomføringsevne og tålmodighet, for romprosjekter kan strekke seg over laaaaang tid. I tillegg er det en fordel at man liker å jobbe med mennesker og har evne til å få dem til å trekke i samme retning. Når det gjelder utdanning er det mye som kan duge. Selv er jeg informatiker, men jeg kunne også vært jurist eller samfunnsviter. Men det er en stor fordel å ha teknologisk innsikt i bunnen for det gir en faglig tyngde i forhold til egne prosjekter må man skal diskutere med alt fra direktører til doktorgradsstudenter.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Tja – si det. Det kan bli en jobb i utlandet, for eksempel i ESA der det jobbes med europeisk romfart, satellitter eller annen romindustri. En annen mulighet er å begynne i norsk romindustri som leder eller i en annen strategisk stiling. Norsk Romsenter ligger under Nærings- og handelsdepartementet, og jobb der eller i et annet relevant departement eller forvaltningsorgan er også en vei å gå.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

En ingeniørstilling innenfor teknologi, gjerne romrelatert, er et bra utgangspunkt. Det finnes mange bedrifter i Norge som driver med romindustri, som Kongsberggruppen, Norspace, Prototech, Andøya Rakettskytefelt eller Telenor bare for å nevne  noen.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo, og en videreutdanning fra Universitetet i Delft i Nederland. I tillegg har jeg International Space University pluss mange små kurs som jeg tok mens jeg jobbet i ESA.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg kunne mye om europeisk romfart og det var det Romsenteret var på jakt etter da de utlyste stillingen. Jeg hadde en bred internasjonal bakgrunn etter å ha jobbe med alt fra bruk av bilder til operasjon av satellitter og utvikling av romfartøyer. Jeg var blant annet med på utvikle Europas nye helautomatiske fraktefartøy som hadde en vellykket førstetur til Romstasjonen.


Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Kom dere ut! Sats på å bli med på internasjonale studentprosjekter der dere jobber praktisk med romoppgaver. Det finnes mange muligheter i ESA, de lyser ut trainee-stillinger og prosjektoppgaver, har workshops og konkurranser, samarbeider med universiteter om masteroppgaver og studieopphold. Sjekk med eget universitet om de har samarbeidsavtaler med ESA eller andre romfartsorganisasjoner. International Space University i Strasbourg er også et alternativ. Å ha jobbet ute gir god uttelling når man søker jobb senere. Ta kontakt med Norsk Romsenter for å høre hvilke muligheter som finnes.


 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Å være selvstendig er alfa og omega, i Romsenteret får man stort ansvar for sitt eget fagfelt. Teknologisk innsikt er viktig, og å være i stand til å finne felles løsninger. Det er også greit å være litt pragmatisk, det er en egenskap man utvikler når man jobber med prosjekter som strekker seg over lang tid med krevende teknologiutvikling. Det finnes sjelden bare en god løsning på utfordringene.

 

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste er at bransjen spennende rent faglig. Vi jobber med helt nye løsninger som krever fantasi og dyktighet. Jeg synes også det er morsomt at jeg for eksempel er med på å å bestemme om Europa skal til månen, hvor mange kilo som skal sendes med en ny Mars-sonde som skal lande der om noen år også videre. Det er også givende å bidra til at norske universitetsmiljøer får sjansen til å delta i ESA-prosjekter fordi vi ser hvilken entusiasme dette fører med seg. Det er prosessen i seg selv som er morsom, å få til noe nytt, å være med på utviklingen av ny teknologi. Det er ikke nødvendigvis Mars-landingen en gang i fremtiden som er det viktigste, men å ha vært med på å få det til. Frynsegodene i jobben er at vi får reist en del. Det er stort å stå på oppskytingsrampen på Kennedy Space Center i Florida og se romfergen gå til værs.Takk for at du svarte og lykke til videre!