Kort, hva jobber du som og hvor? 

Jeg er prosjektleder hos Creo Advisors som jobber både med strategisk rådgivning og bistår ved kjøp og salg av bedrifter.

Dette er en kombinasjon vi mener skiller oss fra andre rådgivere ved at vi kan identifisere strategiske muligheter som krever oppkjøp/salg, vurdere potensielle kandidater og være en aktiv part i selve forhandlingsprosessen.

Dermed kan vi være involvert i hele prosessen fra A til Å, og vi jobber tett sammen med våre klienter over tid. Creo Advisors holder til i Oslo og har per i dag 9 ansatte.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagen min er svært variert, så det er vanskelig å forutse hva den vil inneholde.

Analyse og kommunikasjon er viktige arbeidsoppgaver, så en arbeidsdag vil ofte bestå av å lede og gjennomføre analyser i samarbeid med våre klienter, tolke resultatene og kommunisere disse til våre klienter.

Mellommenneskelig kommunikasjon er viktig for å sikre at alle synspunkter blir hørt, slik at møter og planlegging av disse også er en viktig del av min arbeidsdag.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Å være nysgjerrig og strukturert er viktige egenskaper. Dette fordi man jobber på tvers av flere forskjellige industrier og hele tiden møter nye problemstillinger som krever en grundig tilnærming.

Samtidig er det viktig å være selvgående og ta eget initiativ. Arbeidet er nesten alltid teambasert, slik at det å være en god lagspiller er en vesentlig suksessfaktor i denne type jobb.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Creo Advisors ansetter mennesker rett fra universitetet som vi investerer veldig mye tid og krefter i å lære opp slik at de får en rask utvikling og kan rykke opp internt i firmaet.

Over tid får den enkelte mer og mer ansvar for sine egne arbeidsoppgaver og får mulighet til å lede kolleger og ta ansvar for å levere prosjekt i tett samarbeid med våre klienter.

Kompetansen man opparbeider seg gjennom å arbeide med strategisk rådgivning er veldig ettertraktet i industrien, slik at denne type jobb gir en god plattform for å søke seg nye utfordringer hvis man skulle ønske seg det ved et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Creo Advisors har en flat organisasjonsstruktur slik at alle forventes å bidra på tvers av alle arbeidsområder.

Nyutdannende vil først delta i et opplæringsprogram hvor de vil lære grunnleggende kompetanse innen rådgivning og bruke disse i praktisk caseløsning.

Men så raskt som mulig vil nyutdannende bli plassert på et prosjekt sammen med mer erfarne kollegaer og bidra blant annet med analytisk arbeid, intervju av klienter og presentasjonsskriving.

Et viktig utviklingselement for oss er at den nyutdannende skal ta eierskap til sitt eget arbeid så raskt som mulig, men støttet av et godt kollegium som vil fungere som diskusjonspartner og sørge for en tilpasset videreutvikling av den enkelte.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er utdannet ved London School of Economics hvor jeg har en Bachelor i økonomi og en Master i management.

Jeg har også noen studiepoeng i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Iboende nysgjerrighet gjør at jeg er interessert i å lære nye ting, og å utfordre meg selv var drivkraften for å søke denne jobben. Dette tror jeg ble reflektert i intervjuene.

Jeg er også strukturert, slik at jeg tror at jeg klarte å forklare mine foreslåtte løsninger på oppgavene jeg fikk på en enkel og forståelig måte.

Samtidig har en bred og anvendelig utdannelse gjort meg i stand til å takle de vanskelige spørsmålene i intervjurundene.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Benytt studietiden for alt den er verdt! Fokuser på akademiske resultater, men husk å engasjere deg i andre studietaktiviteter og følg med på det generelle nyhetsbildet.

Universiteter og høyskoler er også et perfekt sted for å bygge nettverk som vil komme til stor nytte senere i arbeidslivet.

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har? (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)

Generelt så er det krav om gode akademiske resultater og en utdannelse med noe økonomisk bakgrunn.

Bakgrunnen til de som søker jobb hos oss er typisk, men ikke utelukkende fra NHH, BI og NTNU. Samtidig er vi på utkikk etter visse personlige egenskaper.

En utadvent personlighet er for eksempel viktig for å bygge gode relasjoner med våre klienter. Det er også nødvendig å ha en sterk intern drivkraft og stå på vilje for å yte det lille ekstra for våre klienter.


 

Et siste spørsmål! Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben min er at det er en kontinuerlig læringsprosess.

Jeg blir stadig vekk konfrontert med nye og vanskelige problemstillinger som krever mye av meg, samtidig som jeg vet at jeg har dyktige kolleger som hjelper til og utfordrer meg til å prestere mitt beste.

Å kunne løse strategiske utfordringer med et lag som drar mot et mål i felleskap er en utrolig givende opplevelse. Frynsegodene er typisk tilknyttet arbeidsverktøyene våre, som gratis mobiltelefon og PC.

Men en gang i året så drar vi på en firmatur hvor fokuset er å oppleve noe nytt sammen. I år ble det tur til Jotunheimen og rafting i Sjoa!