YRKESINTERVJU: Pilot i flyselskap

Navn: Snorre Hæreid 
Alder: 32
Stilling: Styrmann

Yrkesbeskrivelse:
 
Flygeleder


Arbeidsgiver:
Widerøe

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jobber som styrmann på Widerøes Dash-8-100 og Dash-8-300 fly på rutenettet sør for Trondheim. 

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Vi begynner dagen med å møtes på flyplassen hvor vi diskuterer dagens jobb. samt vær og passasjertall i ca. 30 min. Deretter går vi ut i flyet og gjør det klart for dagens jobb. Arbeidstiden reguleres veldig strengt av det europeiske luftfarsorganet EASA og er meget komplisert, men i hovedtrekk går det ut på at dagene våre i Widerøe stort sett ikke kan være lengre enn 12 timer. Vi har pålagte matpauser som noen ganger kommer tidlig på arbeidsdagen og noen ganger sent. Flygingen går stort sett som planlagt, men det er ganske stor forskjell på finværsdager kontra vinter/stormdager. Været er den største faktoren i hverdagen for en pilot og kan føre til forsinkelser/endringer.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Man må ha rask reaksjonsevne og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Men ikke minst må man være målbevisst og tenke sikkerhet hele tiden.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Som styrmann er neste steg i karriereveien kaptein. Videre kan man få tilleggstitler / personalansvar innad i selskapet som f.eks. instruktør, basesjef eller flygesjef.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

De fleste begynner som instruktører og får da flytimer og erfaring. Lønnen til instruktørene varierer veldig, men er generelt lav. Etter at man har fått opparbeidet seg erfaring kan neste steg være fraktflyger eller privatflyger. Ettersom erfaringen stiger, vil man bli akseptert inn i større ruteflyselskap etter opptaksprøver og intervju.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Man trenger stort sett generell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Jeg gikk yrkesfaglig med grunnkurs elektro, VKI elektronikk og VKII datateknisk. Jeg begynte så i Forsvaret på teknisk befalsskole hvor jeg også fikk generell studiekompetanse. Jeg begynte på Oxford Aviation i England i 2001 og var ferdig der i 2003. Da reiste jeg til USA og jobbet som instruktør i Florida i 1,5 år før jeg fikk jobb i Benair i 2005. Jeg fikk jobb i Widerøe i 2006.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tror det viktigste er at man er en målbevisst og sosial person. Man kommer langt med å være omgjengelig og trivelig.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Mitt råd er å ikke gi opp. Den største bøygen er å få den første jobben. Typisk etter at man kommer hjem fra utlandet og skal søke jobb med et begrenset antall timer. Det blir ofte nødvendig med en jobb på siden og da kan flygingen lett bli satt til side. Det viktigste er å fortsette å fly og ta det man kan få. Det gjelder å stå på og vise en fremtidig arbeidsgiver at dette virkelig er noe man vil. Det blir som oftest ganske trangt økonomisk i begynnelsen og det kan da være lett å gi opp. 

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Personligheten vil jeg si er en av de viktigste egenskapene et flyselskap ser på når de skal ansette en pilot. At man er sosial utadvent og har en stabil personlighet er viktig. Tenk på at personen som intervjuer deg kanskje skal sitte i cockpit med deg i 8 timer og da må man ha en sosial og trivelig personlighet. Utdanningsretning er stort sett generell studiekompetanse med gode fysikk- og mattekunnskaper. Verv i tidligere råd og foreninger kommer alltid godt med.
 


Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det å jobbe som pilot er en meget sosial jobb, og man blir meget godt kjent med sine kollegaer. Ellers er jeg ikke en typisk 8-16 person, så jeg liker den varierte arbeidstiden og ikke minst fritiden. Jeg jobber i Widerøe fordi jeg liker håndtverket. For eksempel lander jeg i gjennomsnitt seks ganger pr. dag i Widerøe, mens på en tur over Atlanteren blir det en landing.