YRKESINTERVJU: Meteorolog

Navn: Anders Sivle
Alder: 31
Stilling: Statsmeterolog

Yrkesbeskrivelse:

Meteorolog


Arbeidsgiver:
Meteorologisk institutt

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber med å varsle været, og har kontor ved Vêrvarslinga på Vestlandet i Bergen (met.no).

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagen starter gjerne med å få en briefing av en kollega som er i ferd med å gå av vakt. Jeg får da informasjon om den generelle værsituasjonen, samt hvor været er utfordrende og bør holdes et ekstra øye med. Deretter setter jeg meg inn i detaljene ved å kikke på satellittbilder, radar og observasjoner, samt ulike værmodeller. Så utarbeides ulike værvarsler, tekst og grafikk, som bl.a. leveres til NRK og yr.no. Å svare på henvendelser fra publikum og media er også en viktig del av hverdagen.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Man bør ha en solid bakgrunn i matte, fysikk og geofysikk, og like disse fagene. For å jobbe som statsmeteorolog må man være i stand til å jobbe turnus med vakter både tidlig om morgenen, om kvelden og om natten. Det er også viktig å kunne ta hurtige avgjørelser, og kunne falle ned på ett mulig værvarsel basert på store mengder informasjon og flere mulige utfall. Værvarsler stemmer ikke alltid, da er det viktig å legge det bak seg, lære av feilene og gjøre det bedre neste gang. God kommunikasjonsevne er en stor fordel.Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Statsmeteorologer har ikke egentlig noen karrierevei, med unntak av at man kan komme inn i lederstillinger med mer administrative oppgaver. Faglig sett har man muligheten til å jobbe med ulike felt innen meteorologi og værvarsling (varsel til energibransjen, flyvær, bølgevarsling, varsler til allmennheten etc.)

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Etter å ha fullført ca. et halvt års intern opplæring er man kvalifisert til å gå egne vakter, med samme arbeidsoppgaver som de andre statsmeteorologene. Med tiden får man gjerne flere andre gjøremål i tillegg, som utføres i kontortiden (egne vakter). Dette kan for eksempel være arbeid med verifikasjon av modellene, spesielle meteorologiske fenomener (som polare lavtrykk), besvare henvendelser eller formidlingsoppgaver.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Som statsmeteorolog er det vanlig med mastergrad i meteorologi, selv om noen også har mastergrad i oseanografi eller fysikk.  Dette forutsetter mye matte, fysikk og geofysikk.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg søkte jobben etter å ha jobbet i flere år som meteorologifullmektig på met.no ved siden av studiene, og var dessuten på den meteorologiske stasjonen på Bjørnøya et halvt år som radiosondeleder. Det var nok en fordel for meg at jeg hadde jobbet for met.no tidligere.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Først og fremst må man ha interesse for matte og fysikk, og ta den nødvendige mastergraden. I tillegg er interesse for vær, klima, natur og friluftsliv noe som ofte går igjen blant de som blir meteorologer.
 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Man må ha minst mastergrad, helst i meteorologi. Hvilken retning innen meteorologi man velger er ikke så farlig, men en oppgave rettet mot værvarsling kan selvfølgelig være en fordel. Ellers er det, som tidligere nevnt, viktig å kunne trives med turnusarbeid og strenge tidsfrister.
 


Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med yrket er at man hele tiden lærer noe nytt, og at så mange er interessert i det vi holder på med. Det er kjekt å få tilbakemeldinger på jobben man gjør, og føle at man gjør noe nyttig for mange. Frynsegoder er det lite av, bortsett fra rykende ferske værvarsler.