Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg er fastlegevikar ved Seasideklinikken i Drøbak og legevaktslege ved Skedsmo og Lørenskog legevakt. 

 

Mitt Yrke

Navn: Badboni El-Safadi

Yrkestittel: Fastlegevikar / Legevaktslege

Arbeidsgivere: Seasideklinikken i Drøbak, og Skedsmo og Lørenskog legevakt

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg står opp rundt klokken 06.00 - 06.30, gjør meg klar og reiser på jobb ca. 07.30.

Arbeidsdagen i Drøbak starter som oftest 08.30, men vi har ofte pasienter allerede 08.15. Jeg har så pasienter frem til 15.30-16.00.

Etter at pasientene er behandlet, går jeg som regel gjennom notater, epikriser og blodprøvesvar. Det blir som regel nokså lange dager, noe som skyldes at det er mange pasienter på listen.

Enkelte dager er det også legevaktsfunksjon ved legesenteret, og da skal man være tilgjengelig for innbyggerne fra klokken 07.00 til klokken 18.00, circa 2 ganger i måneden.

I tillegg, jobber jeg som legevakt ved Skedsmo og Lørenskog legevakt, og da hender det at jeg må reise tidligere fra Drøbak for å rekke frem til kveldsvakt i Lillestrøm.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Man må være disiplinert og målbevisst.

Man må jobbe hardt på skolen, og i tillegg er det en del krav til hvilke fag man bør velge på videregående.

Men en ting er helt sikkert: Dersom man virkelig vil bli lege og jobber for det, kan hvem som helst klare det. 


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Det kommer helt an på hva slags lege man har lyst til å bli.

Da jeg utdannet meg, var det slik at det var krav for alle ferdigutdannete leger om 18 måneders turnustjeneste. Turnusen besto av ett års sykehustjeneste og seks måneder i allmennpraksis (fastlege), før de ferdigutdannede legene fikk sin autorisasjon.

Dette er i ferd med å bli endret, og man forsøker å finne andre løsninger på det med turnus.

Til tross for at man starter med samme utgangspunkt, er det store forskjeller for de forskjellige typene lege som finnes.

Har man interesse for forskningsbiten ved legestudiet, kan man velge å spesialisere seg innen det feltet, ønsker man å jobbe med barn, er det naturlig å velge spesialisering til barnelege/pediater, og liker man å jobbe med hendene sine, kan man vurdere kirurgi eller ortopedi.

Det er nesten umulig å ikke finne en nisje man liker etter man har utdannet seg til lege.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

De fleste legene får seg jobb på sykehus, men en del går også til allmennpraksis (fastlege).

Det finnes de som jobber på sykehjem, og en del kombinerer flere ting (for eksempel både sykehjem og fastlege).

Og så vil det jo være en del som jobber på forskjellige legevakter for å bygge opp kompetansen sin. 


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har gått en lang vei for å komme dit jeg er, og er vel et bevis på at mange veier fører til Rom.

Etter videregående, jobbet jeg i 1 år, gjennomførte førstegangstjenesten (HMK Garde – Idrettstroppen) og tok deretter 4 år ved Norges Idrettshøgskole (Idrett grunnfag, 2-årig mellomfag i Fysisk aktivitet og helse, og 1-årig mellomfag i Kultur- og Idrettsforvaltning).

Så jobbet jeg i nesten 2 år til, før jeg startet med 6-års medisinstudier i Debrecen i Ungarn.

Både under og etter studiene, jobbet jeg ved en rekke forskjellige avdelinger ved Ahus, men jeg var også miljøarbeider, pleieassistent og jobbet i hjemmesykepleien før jeg fikk min midlertidige legelisens etter 5 års studium.

Da jobbet jeg ved hjerteovervåkingen ved Ahus, og senere var jeg også i turnus ved samme sykehus.

Allmennpraksisen gjennomførte jeg ved et legesenter på Skårer i Lørenskog. Har, ved siden av dette, jobbet en del ved Skedsmo og Lørenskog legevakt, samt Lillestrøm skadekirurgisk legevakt. 

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Ifølge fastlegen jeg vikarierer for, var det noe han likte ved min allsidige erfaring (bakgrunn), og at han følte at kjemien vår stemte bra.


 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Stå på!

Det er slitsomt å komme dit jeg har kommet i dag, men når jeg ser tilbake, så synes jeg helt klart at det har vært verdt det.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Som sagt, så er legeyrkene svært forskjellige og man skal vanskelig unngå å finne noe man har lyst til å jobbe med.

Når det gjelder personlighet, vil jeg vel trekke frem evnen til å kunne jobbe med andre mennesker. For det har seg slik at man vil komme i kontakt med andre, enten i form av pasienter eller kolleger.

Personlig, mener jeg jo at det er viktig at man har empati og ikke minst evnen til å lytte til pasientene. Ofte kan det være mye terapi i nettopp det.

Når det gjelder akademisk bakgrunn, så er det selvsagt en del kriterier som skal oppfylles hva gjelder hvilken linje man velger, karakterer og ikke minst valgfag.

I legeyrket, vil man aldri bli utlært og man må ha evnen til å kjenne sine egne begrensninger. Det er kjempeviktig at man er ydmyk nok til at man faktisk tar kontakt med noen som har mer kunnskap eller erfaring, fordi man har noe å lære til stadighet.

Jeg blir kjempeglad de dagene jeg går hjem og har plukket med meg en erfaring eller to på veien.

Når jeg ser et halvt år tilbake, innser jeg hvor lite jeg egentlig visste den gang, og seks måneder før det igjen så var kunnskapen enda noe mindre. Sånn vil det forhåpentligvis være fremover også. 


 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med legeyrket synes jeg er å treffe igjen en gammel pasient, og at denne forteller at han/hun er så glad for at jeg har hjulpet han/henne til å bli frisk igjen.

Takknemligheten og vissheten om at man har vært en viktig person for noen som trengte hjelp er et frynsegode som er vanskelig å sette en prislapp på.

Et annet frynsegode er selvsagt økonomisk stabilitet. Det vil alltid være behov for leger, og man vil kunne ha mulighet til å tjene en del penger dersom man står på.

I tillegg, er det jo slik at det er et yrke der man har mange varierte arbeidsoppgaver. Blant annet, er jeg så heldig at jeg ble tatt ut til å være med U-GO Helsereiser til sydlige strøk med en rekke pasienter som har/har hatt kreft.

Det blir helt sikkert mye jobb, men garantert utrolig artig å bli kjent med så mange nye mennesker, og være med på en minnerik og opplevelsesrik tur.