Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber i som pedagogisk leder i Maurtua barnehage i Skien, som er Telemarks største barnehage.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag for meg varierer med vaktene jeg har. Jeg jobber 6 timer og 45 minutter i avdelingen, i tillegg til at jeg har 45 minutter ubundet planleggingstid til pedagogiske aktiviteter og lignende. Vi starter hver dag med en samlingsstund, og fordeler oss ofte i grupper med ulike aktiviteter. Aktivitetene tar gjerne utgangspunkt i spesielle temaer, som for eksempel Alf Prøysen. Det er viktig å være tilstede for barna og være en omsorgsfull voksen. I tillegg har vi hver dag fri lek ute, og en fast turdag i uka. Som pedagogisk leder er jeg også  nødt til å delta i møter.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Det er først og fremst viktig å kunne samarbeide med andre, både voksne og barn. Man må ha evnen til å sette seg inn i både barnets situasjon og nivå. En uvurderlig egenskap som førskolelærer er tålmodighet; er man ikke tålmodig, er det vanskelig å ha en slik jobb.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke/din bransje?

Det er ulike veier å gå, men neste steg på stigen er styrer i en barnehage. Noen velger også å videreutdanne seg i spesialpedagogikk og kan da jobbe som støttepedagog for barn med særlige behov.


 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke/ din bransje?

Det varierer fra kommune til kommune, men i Skien har man mulighet til å jobbe som førskolelærer 2. Da er man støttespiller for pedagogisk leder og kalles ofte «førskolelærer uten ansvar». Det er en nyttig erfaring før man får hovedansvaret for en hel barnegruppe.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har fagbrev i IKT-driftsfag og en treårig bachelor i førskolelærerfaget. Siste året på studiet kan man velge mellom ulike fordypninger og jeg valgte å fordype meg i «utefag». Andre fordypningsfag er musikk, formgivning,småbarnspedagogikk og barnehage og ledelse.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Hva er dine anbefalinger/råd til person som vil begynne i samme yrke?

Det er nesten alltid behov for vikarer i en barnehage, så dette er en fin måte å finne ut av om yrket er noe for deg. Omtrent alle interesser du selv har kan brukes i en eller annen kontekst i barnehagen, noe som sørger for en variert yrkesgruppe. Det er viktig å gi av seg selv og være åpen for impulsive jobbdager.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Førskolelærerutdanningen er et krav. Som nevnt tidligere er tålmodighet og viljen til å gi av seg selv helt avgjørende. Det at man liker å jobbe med barn er såklart også sentralt.

 

Hvordan er det å være mann i barnehage?

Det er ikke til å stikke under stol at mannlige førskolelærere er en mangelvare, så hvis du har de rette egenskapene er det lite trolig at du blir stående uten jobb. Som mann i barnehage kan det være viktig å la alle vite at man er der som førskolelærer og ikke som «vaktmester». Alle, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet, har noe å bidra med i en barnehage. Det er viktig med forskjellige personligheter, slik at barna kan finne «sin voksen».

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen frynsegoder?

Det beste ved å jobbe i barnehage er å utnytte det man har som interesserer. Den største frynsegoden er å jobbe med barn, noe som sørger for at ingen arbeidsdag er helt lik.