Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Behandlingssenteret Små Enheter er en privat barnevernsorganisasjon, hvor jeg jobber tverrfaglig med ernæringsfysiologi og miljøterapi.

Jeg jobber på tvers av avdelingene som konsulent.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Forberedende og forebyggende ernæringsrelatert arbeid, og samtaler med klienter.

Jeg samarbeider tett med kollegaer og veiledning av personalet.

I tillegg, deltar jeg i sosiale begivenheter med ungdommene. 

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Du må være fleksibel og like å jobbe tett med mennesker.

Ha et klart mål med arbeidet, og være en god pedagog.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Foreløpig er jeg selv på et forholdsvis tidlig stadie i et svært omfattende og tidkrevende arbeid, derfor er det egentlig litt vanskelig å svare på hva veien videre vil være.

Men det er mulig å starte et eget firma, med konsulentvirksomhet som mål, rettet mot ulike organisasjoner.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Det er veldig mange som starter som konsulenter i treningsstudio, og/eller kombinerer utdannelsen med kurs innenfor trening.

Opplysningsarbeider ved opplysningskontorer.

Videreutdanning og påbygging relatert mot eget interesseområde.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Bachelor i Ernæring v/Atlantis medisinske Høgskole, samt diverse kurs.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg kjente arbeidsplassen godt fra før, siden jeg jobbet der mens jeg studerte, og hadde opparbeidet meg en grunnleggende forståelse for hensikten og arbeidet bak organisasjonen.

Dette gjorde meg i bedre stand til å peke på de ulike behov i et tverrfaglig arbeid.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Det handler om å finne ut hva man virkelig brenner for og hva som er av interesse. Man skal gjøre det som gir deg mening og som man vil kunne arbeide med på sikt.

Derfra er det bare å kaste seg ut i det.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Jeg har flerårig erfaring med miljøterapi fra før, samt kurs innefor helsefag, i tillegg til ernæringsutdannelsen. Dette er en god kombinasjon for et slikt arbeid.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben min må være å se hvordan et nært og tett arbeid med mennesker kan skape tillit og trygghet for personer som trenger dette.

At dine egenskaper både kan være veiledende og til glede for ungdommer.