Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Den 1. juli 2011 begynner jeg å jobbe som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke som ligger rett overfor Bislett stadion.

 

MITT YRKE: Pastor

Navn: Linn Sæbø

Alder: 25 år

Yrke: Pastor

Arbeidsgiver: Den Evangelisk Lutherske Frikirke

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagene er veldig varierte. Det er vanskelig å komme med en beskrivelse av en typisk dag. Det er lettere å si noe om hvordan en typisk uke kan se ut.

Som hovedpastor, har jeg ansvar for administrasjon og daglig drift av menigheten. Så det er mye planlegging og møtevirksomhet. Jeg har også ansvar for barne-og ungdomsarbeidet, så det blir noe kvelds og helgejobbing.

Mye av tiden i uken går med til å planlegge og forberede gudstjeneste og søndagsskole. Skal jeg ha preken på søndagen, vil det nok gå med noe tid til å skrive på den.

Er det dåp, bryllup eller begravelse i nær fremtid, kan dagen også gå med til dåpssamtale, vigselssamtale eller sorgsamtale. Generell sjelsorg (samtaler med mennesker i menigheten, eller utenfor, om ting de synes er vanskelig) er det også en del av i løpet av en uke. Jeg vil også prøve å legge inn tid til å få være stille og be.

I Vestre Frikirke er det også en annen pastor i 50 % stilling, så vi har et møte i løpet av uken for å snakke sammen om hva som skjer den uken eller om andre ting vi trenger å ta opp.


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Man må være genuint glad i mennesker. Det er også en fordel å kunne snakke foran mange mennesker, i alle aldere.

Jeg vil og si at det er viktig å selv være kristen, ellers vil jeg tro jobben kan bli tung. Det er viktig å tro på det man driver med!

Det er også bra å kunne sette grenser for hva man er med på og delegere ansvar. Det er dessverre en jobb man kan bli virkelig sliten i, hvis man skal ha en finger med overalt.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Den typiske karriereveien innenfor den norske kirke er vel å begynne som kapellan og så bevege seg opp mot sogneprest etter hvert.

Innenfor Frikirken er nok litt lignende. Det er vanlig å begynne i en deltidsstilling, eller som barne-og ungdomspastor eller hovedpastor i en liten menighet, og så bevege seg oppover mot en større menighet. 

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Barne- og ungdomspastor eller arbeider er en typisk startjobb.

Som sagt, er det en del kvelds og helgejobbing.

I tillegg, er tanken at unge voksne får bedre kontakt med barna og ungdommene, siden det ikke er så lenge siden man selv var ungdom.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg går mitt siste semester på profesjonstudiet i teologi på Det teologiske menighetsfakultet (nå kjent som MF vitenskapelig høyskole).

Etter 6 år med studier, ender man opp som cand.theol.

I tillegg, har jeg årsstudium i engelsk fra HIA (nå UIA).

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg var i menighetspraksis gjennom studiet i Vestre Frikirke og trivdes veldig godt.

Etter det, begynte jeg å gå i menigheten og engasjere meg der. Jeg var leder på ungdomsklubben Filter og konfirmantleder.

I fjor, jobbet jeg der som barne - og ungdomsarbeider i 25 %. Menigheten kjente meg godt og var tydeligvis fornøyd med meg.

Menigheten ønsker å satse på barn og unge, derfor var det en fordel for meg å være ung. Ellers betyr det nok mye at jeg har en solid utdannelse.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Å ha en god utdannelse i bunnen er veldig viktig. Både for å kunne svare på vanskelige spørsmål, og med tanke på egen utvikling.

Gjennom utdannelsen, får man prøve seg i rollen i praksisperiodene, noe som er veldig viktig.

Det er også, som sagt, viktig å selv tro på det man holder på med.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

I Frikirken må man ikke være cand.theol for å få jobb, slik som i den norske kirke. Men en god utdannelse sees på som veldig positivt.

Det stilles nok høyere krav til personlighet, siden man ikke må være teolog. At du som pastor har et godt forhold til menigheten og at din personlighet "passer inn" er viktig.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det aller beste med jobben er å få treffe, og komme tett innpå, mennesker i alle livets faser og aldre.

Å jobbe med tro og mennesker er utfordrende og spennende. Det er rett og slett en veldig givende jobb!

Jeg liker også veldig godt det kreative med jobben. Som pastor, må man jo faktisk skrive preken, eller forberede undervisning, nesten hver uke. Jeg liker både skrivingen og det å holde prekenen.

Frynsegodene er ikke så mange, men siden vi jobber på søndagen har vi mandagsfri.