YRKESINTERVJU: HR rådgiver

Navn: Sverre Roos Mangrud
Alder: 37
Stilling: HR rådgiver i Kirkens Nødhjelp


 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som HR rådgiver i Kirkens Nødhjelp (KN). KN er en bistandsorganisasjon og her jobber jeg med rekruttering, verdiforankring og kompetanseutvikling. 
 
 
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Varierende. Men jeg jobber mye sammen med andre i forskjellige prosesser. Så relativt lite foran en pc, og mye i møter av forskjellig art.


Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Initiativ, kulturforståelse, arbeidsglede.


Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Den er lite typisk og kan gå i mange retninger inn mot forskjellig spesialisering eller mot lederjobber. 
 
 
Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Jeg er utdannet teolog, og i så måte ikke typisk. I HR bransjen finner du mange forskjellige yrkesbakgrunner, veldig varierende. Så hit kan man komme via mange veier.
 

Hva er din utdanningsbakgrunn?


Teolog fra Menighetsfakultetet


Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Har selv vært ute (expat) og jobbet med bistand, samtidig trengte organisasjonen min kompetanse som teolog.


Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Det er bra om man har noe i utdannelsen som spisser profilen inn mot en slik stilling. Enten noe mot organisasjonspsykologi eller mot arbeidslovgining.
 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Nei. Som sagt mye forskjellige, og i mange HR stillinger er personlig egnethet viktig. Man jobber tett på folk..
 

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Som HR-mann trives jeg godt med å jobbe tett på prosesser for å skape en bedre arbeidssituasjon for våre arbeidstakere slik at vi som organisasjon har større mulighet til å lykkes med vårt oppdrag. Og i KN har vi e veldig bra visjon, sammen for en rettferdig verden, det gir mening for meg!