Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Menighetsfakultetet (MF) i Oslo.

Det betyr at MF er mer enn en presteskole, og jeg har ansvar for ulike samfunnsfaglige kurs: samfunnsfaglig metode, internasjonal politikk, religion og utvikling m.m.

 

Mitt Yrke: Førsteamaneuensis

Navn: Kjetil Fretheim

Alder: 40

Stilling: Førsteamaneuensis i Samfunnsfag

Arbeidsgiver: Det teologiske menighetsfakultet

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Først en kopp kaffe, og så gjelder det å forberede forelesninger og ulik forskningsbidrag.

Ofte har jeg et møte eller to med studenter og/eller kolleger i løpet av dagen.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Faglig nysgjerrighet, engasjement og utholdenhet.

Å lykkes som foreleser er ikke nødvendigvis det samme som å lykkes som forsker, men på det beste henger disse godt sammen.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Fra førsteamanuensis går et karriereløp til et professorat innenfor det samme eller nærliggende fagområdet.

Eller veien går videre mot utfordringer knyttet til nye studietilbud, nye forskningsområder eller lignende.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Mange begynner som korttidsengasjerte timelærere eller som stipendiater ved et universitet eller en høgskole.

Med andre ord, faglig arbeid, enten innenfor høyere utdanning eller forskning.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er teolog “i bånn”, med sosialantropologi og historie som støttefag.

I tillegg, har jeg en PhD innenfor bistandsetikk.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Mange tilfeldigheter og ikke minst at jeg har en flerfaglig bakgrunn og varierte interesser.

Jeg trives både med forskning og undervisning, og det er absolutt en fordel i denne jobben.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Ta studiene seriøst og legg et godt stykke arbeid ned i masteroppgaven. Kanskje den kan bli begynnelsen på et doktorgradsarbeid…

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

En PhD er bortimot et akademisk krav.

I tillegg, er faglig interesse og engasjement avgjørende, samt rimelig god formuleringsevner.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Kaffe om morgenen, fleksibel arbeidstid, og samtaler med studenter og kolleger nasjonalt og internasjonalt.