Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som programkoordinator. Det vil si at jeg styrer alt det administrative ved programmer for etterutdanning.

 

Mitt Yrke: Programkoordinator

Navn: Helle Nerli

Alder: 24

Stilling: Programkoordinator Corporate

Arbeidsgiver: Handelshøyskolen BI

 

Det er to avdelinger under Corporate, offentlig sektor og privat sektor.

Jeg jobber under offentlig, og har ansvar for tre program/kurs med omtrent 20 til 50 studenter i hver klasse.

I tillegg til dette, hjelper jeg prosjektlederne med forefallende arbeid.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

På mine "vanlige" arbeidsdager sitter jeg mye foran pc skjermen. Jeg sørger for at studentene er tatt opp til kurset, samt at de får den informasjonene de trenger i forkant av kursstart.

I tillegg, svarer jeg på mail og telefon, og har ansvar for klasserom, lunsj, forelesningsnotater og må dessuten sørge for at programmet er klart til samling.

De dagene hvor jeg har samlinger sitter jeg knapt ved pulten min, siden jeg må være tilgjengelig for studentene. Jeg er også inne hos klassen, for å informere om eksamener og gjennomføring av programmet.

Min oppgave er å gi den informasjonen som er nyttig for best mulig gjennomføring av et kurs.

I etterkant av samlingene, sørger jeg for at alle forelesere blir honorert, og at spørreundersøkelser blir sendt ut.

I det store og hele, er min oppgave å sørge for at programmer går som planlagt og at studentene får den service de forventer.


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

En må være arbeidsbevisst, og kunne jobbe selvstendig og strukturert.

Det forventes at en klarer å overholde frister. BI er en stor organisasjon med mange ansatte, og for at skolen skal gå rundt må alle klare å gjøre som ledelsen forventer.

En må også kunne opptre profesjonelt, da vi har mange store bedrifter som tar sin etterutdanning hos oss.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Ettersom BI er stor organisasjon, er det mange muligheter innenfor de forskjellige avdelingene.

BI har en avdeling for alle typer utdannelser, men BI er en ettertraktet arbeidsplass, så det er viktig å jobbe hardt, og vise at man har fortjent å jobbe under merkenavnet BI.

Mitt ønske er å kunne jobbe for markedsavdelingen, men dette er en svært ettertraktet avdeling.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Startjobbene og arbeidsoppgavene hos de forskjellige avdelingene på BI er veldig avhengig av hvilke erfaring eller utdannelse du har.

Jeg jobbet som studentassistent på Corporate, før jeg fikk tilbud om jobben som programkoordinator.

Dette gjorde at jeg kunne mye av det man trengte for å jobbe som programkoordinator, samt at avdelingen allerede visste hvordan jeg er som person, og hvordan jeg jobbet.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har en bachelor i markedsføring fra BI.

Etter at jeg ble ferdig med å studere, sluttet jeg i jobben som studentassistent og flyttet til Australia i ett år, der tok jeg to fag gjennom nettstudier på BI.

Når jeg kom tilbake, ble jeg tilbudt stillingen jeg hadde før jeg dro, og etter hvert ble jeg også tilbudt stillingen som programkoordinator.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Hovedgrunnen til at jeg fikk jobben som programkoordinator er nok fordi jeg hadde jobbet som studentassistent på BI i over to år før jeg byttet stilling i januar.

Jeg jobbet tett med avdelingen min i nesten 6 måneder før jeg tok over vikariatet.

Når jeg jobbet som studentassistent, jobbet jeg hardt og ofte mer enn forventet. Jeg var strukturert, jobbet raskt og gjorde den jobben jeg fikk tildelt, og det var det de ønsket av personen i stillingen som programkoordinator.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Først og fremt, vil jeg anbefale å jobbe hard og målrettet. Når en jobber med kunder, kommer man langt ved å være positiv og ydmyk ved å lytte til hva de har å si.

Det kan være perioder hvor det ikke er masse å gjøre, men det er da viktig å finne arbeidsoppgaver som kan gjøre det lettere for deg i de travle periodene.

Og ikke minst, lær av dine feil og sørg for at du alltid jobber med å forbedre deg selv.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Nei, det er ikke noe spesielle krav annet enn en høyere utdannelse, og noe erfaring.

Det er jo en fordel å utfylle de kriteriene jeg har nevnt i tidligere spørsmål, men dette er ofte kriterier som stilles i alle jobber.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje, og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben som programkoordinator er at jeg kan jobbe selvstendig og kan selv legge opp min egen arbeidsdag, i tillegg til den daglige kontakten med studenter.

Jeg har mange supre kollegaer, og BI er en veldig bra arbeidsplass.

De frynsegodene jeg setter stor pris på er at jeg får en del fri, blant annet hele påskeuken og julen.